یکشنبه 14 تیر‌ماه سال 1394
توسط: حمیدرضا

گزارش ها و عکس های برنامه اجرایی به دره گاهان (لا انار) در تاریخ 94/04/12

گزارش ها و عکس های برنامه اجرایی به دره گاهان (لا انار) در تاریخ 94/04/12 به سرپرستی حمیدرضا سالاری و سرگوهی سید عباس گلدانساز جمعا 50 نفر

توجه : برنامه این هفته گروه دره گاهان- دره آب پلنگ در تاریخ 94/04/19 ساعت 16:30

 

مشروح گزارش و عکس ها در ادامه مطلب 

  

این برنامه طبق تقویم اجرایی ساعت 16:30 با یک دستگاه اتوبوسس و چندین ماشین سواری از یزد حرکت – ساعت 17:30 شروع کوهپیمایی– ساعت 19:45 برگشت و پایان کوهپیمایی – ساعت 20:15 ورود به بوستان شهیدان نبائی (کنار جایگاه CNG ورودی تفت) – ساعت 22 پایان برنامه  و برگشت به یزد.

لازم به ذکر است که میزبان افطاری این هفته گروه آقای سید سعید طباطبائی تدارک دیده بودند که جمعی از همنوردان گروه مخصوصاً آقایان سید حسن سالاری – علیرضا سالاری –گلستانی و ... در امر تدارکات با آقای طباطبائی همکاری نمودند که از طرف خود و جمع حاضر گروه کوهنوردی سالار تقدیر و تشکر بعمل می آید و همچنین جمعی از همنوردان گروه های دیگر در این افطاری دعوت بودند که حضور آنها را خوش آمد می گوییم.

 

 

عکس جمع گروه در ابتدای شروع کوهپیمایی ساعت 17:30 بطرف لاانار دره گاهان

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کوهپیمایی (ورودی لا انار)

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کوهپیمایی به لا انار

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کوهپیمایی به لا انار و ارتفاعات آن ساعت 17:40

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کوهپیمایی به لا انار و ارتفاعات آن

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کوهپیمایی به لا انار و ارتفاعات آن

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کوهپیمایی به لا انار و ارتفاعات آن

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کوهپیمایی به لا انار و ارتفاعات آن ساعت 18:25 در مسیر برگشت

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کوهپیمایی به لا انار و ارتفاعات آن

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کوهپیمایی به لا انار و ارتفاعات آن

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر برگشت در ارتفاعات لاانار ساعت 18:50

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر برگشت در ارتفاعات لاانار

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر برگشت در ارتفاعات لاانار ساعت 19:20

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر برگشت در ارتفاعات لاانار

 

عکس جمعی از گروه در حا صرف افطاری داخل بوستان شهیدان بنائی تفت ساعت 20:23

 

عکس جمعی از گروه در حا صرف افطاری داخل بوستان شهیدان بنائی تفت

 

عکس جمعی از گروه در حا صرف افطاری داخل بوستان شهیدان بنائی تفت

 

عکس جمعی از گروه در حا صرف افطاری داخل بوستان شهیدان بنائی تفت

 

عکس جمعی از گروه در حا صرف افطاری داخل بوستان شهیدان بنائی تفت

 

عکس جمعی از گروه در حا صرف افطاری داخل بوستان شهیدان بنائی تفت

 

عکس جمعی از گروه در حا صرف افطاری داخل بوستان شهیدان بنائی تفت

 

عکس جمعی از گروه در حا صرف افطاری داخل بوستان شهیدان بنائی تفت

 

عکس چهره ای آشنا از همنوردان قدیمی گروه اما این دفعه با سبیل (جواد رفیعی)

 

عکس جمع گروه (تدارکات و پیشکسوتان)

 

عکس جمع گروه (تدارکات و پیشکسوتان) ساعت 21