یکشنبه 25 مرداد‌ماه سال 1394
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکس های برنامه اجرایی به ارتفاعات و قله شیرکوه در تاریخ 22 و 94/05/23

گزارش و عکس های برنامه اجرایی به ارتفاعات و قله شیرکوه در تاریخ 22 و 94/05/23 به سرگروهی سیدعباس گلدانساز و سیدحسن سالاری و سرپرستی حمیدرضا سالاری (09131533075) جمعاً 50 نفر.

توجه : برنامه این هفته گروه ارتفاعات کوه دُر منشاد به روستای پندر (تاریخ 94/05/30)

مشروح گزارش و عکس ها در ادامه مطلب 

 

این برنامه با دو دستگاه مینی بوس و چندین دستگاه وسیله سواری شخصی روز پنج شنبه بعدازظهر و صبح جمعه بصورت گروه 1 و 2 از میدان باهنر حرکت (گروه 1 شب مانی و صعود به قله و گروه 2 صعود به ارتفاعات و جانپناه) و هر 2 گروه جمعه بعدازظهر با پایان برنامه به یزد برگشتند.

 

عکس جمعی از گروه 1 قبل از شروع کوهپیمایی در ارتفاع 2600 متری (شیخ علیشاه ده بالا) روز پنج شنبه ساعت 18

 

عکس جمعی از گروه 1 قبل از شروع کوهپیمایی در ارتفاع 2600 متری (شیخ علیشاه ده بالا)

 

عکس جمعی از گروه 1 در طول مسیر کوهپیمایی قبل از مزرعه سفیل آباد

 

عکس جمعی از گروه 1 در طول مسیر کوهپیمایی قبل از مزرعه سفیل آباد

 

عکس جمعی از گروه 1 در طول مسیر کوهپیمایی قبل از مزرعه سفیل آباد

 

عکس از دورنمای روستای ده بالا و دورنمای قله برفخانه و کلات منشاد

 

عکس جمعی از گروه 1 کنار چشمه تابستان خانه قبل از دره نجیب ساعت 19:40

 

عکس جمعی از گروه در حال آماده شدن جهت صعود به قله سات 5:30 صبح جمعه داخل پناهگاه

 

عکس جمعی از گروه کنار حاج آقا گلشن نیا و آماده جهت صعود به قله ( و برگشت گلشن نیا از قله)

 

عکس جمعی از گروه 1 در طول مسیر صعود به قله شیرکوه ساعت 6

 

عکس از منظره زیبای طلوع خورشید از بلندای قله شیرکوه

 

عکس جمعی از گروه 1 در طول مسیر صعود به قله شیرکمموه و منظره زیبای طلوع خورشید ساعت 6:15

 

عکس جمعی از گروه 1 در طول مسیر صعود به قله شیرکمموه و منظره زیبای طلوع خورشید

 

عکس جمعی از گروه 1 در طول مسیر صعود به قله شیرکمموه و منظره زیبای طلوع خورشید

 

عک ساز دورنمای دکل مخابراتی قله شیرکوه و گوسفندان کوهی در حال چرا

 

عکس جمعی از گروه 1 نزدیکی قله ساعت 7

 

عکس جمعی از گروه 1 داخل جانپناه قله شیرکوه ساعت 7:30

 

عکس جمعی از گروه 1 داخل جانپناه قله شیرکوه

 

عکس جمعی از گروه 1 داخل جانپناه قله شیرکوه

 

عکس یکی از همنوردان (سالاری) بالای دکل مخابراتی جهت تجربه نمودن سرعت باد و دما در آن ارتفاع

 

عکس جمعی از گروه 1 کنار تابلو و نماد قله شیرکوه در ارتفاع 4075 متری ساعت 8:50

 

عکس جمعی از گروه 1 کنار تابلو و نماد قله شیرکوه

 

عکس جمعی از گروه 1 و دیگر همنوردان برگشت از قله کنار جانپناه در ارتفاع 3520 متری ساعت 10

 

عکس جمعی از گروه 1 داخل جانپناه در حال استراحت و صرف صبحانه ساعت 10:20

 

عکس جمعی از گروه 1 و 2 داخل جانپناه ساعت 11:30

 

عکس جمعی از گروه 1 و 2 داخل جانپناه

 

عکس معی از گروه 1 و 2 کنار جانپناه در ارتفاع 3520 متری ساعت 12:40