دوشنبه 2 شهریور‌ماه سال 1394
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکس های برنامه اجرایی از کوه دُر منشاد (مزرعه میر) به روستای پندر منطقه نیر در تاریخ 94/05/30

گزارش و عکس های برنامه اجرایی از کوه دُر منشاد (مزرعه میر) به روستای پندر منطقه نیر در تاریخ 94/05/30 به سرگروهی حاج قدرت ا... ذوالفقاری و سرپرستی حمیدرضا سالاری (09131533075) جمعاً46 نفر با موقعیت جغرافیایی پیوست عکس ها.

توجه : برنامه این هفته گروه روستای دره زرشک به قله سنگلستان بیداخوید 94/06/06 

مشروح گزارش و عکس ها در ادامه مطلب 

 

این برنامه با 2 دستگاه مینی بوس و 2 دستگاه وسیله شخصی سواری ساعت 6 از میدان باهنر حرکت – ساعت 7:30 رسیدن به روستای منشاد (مزرعه میر) و شروع کوهپیمایی از میان کوچه باغها – ساعت 8:10 شروع کوهپیمایی از کنار مزرعه شخصی ده سیر – ساعت 8:20 کوهیمایی از انتهای مزرعه بطرف دره سمت چپی – ساعت 9:10 رسیدن به سه راهی اوّل با کمی استراحت ادامه مسیر از دره سمت راستی در ارتفاع 3560 متری – ساعت 10:30 صرف صبحانه و استراحت – ساعت 12 رسیدن به سه راهی دومی در ارتفاع 3010 متری و ادامه مسیر به سمت چپ – ساعت 13 رسیدن به بالای گردنه در ارتفاع 3200 متری و از آنجا مسیر فرود بطرف روستای پندر – رسیدن به روستای پندر ساعت 16:30 با راتفاع 2480 متری و پایان برنامه و حرکت بطرف یزد.

 

عکس جمع گروه در کوچه باغهای مزرعه میر منشاد بطرف دره کوه دُر ساعت 7:50 در ارتفاع 2360 متری

 

عکس جمع گروه بالای کوچه باغهای مزرعه میر ساعت 8

 

عکس جمع گروه بالای کوچه باغهای مزرعه میر

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از مزرعه ده سیر و دورنمای روستای منشاد

 

عکس جمع گروه کنار درب ورودی مزرعه ده سیر ساعت 8:10

 

عکس جمع گروه کنار درب ورودی مزرعه ده سیر

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کنار مزرعه ده سیر

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کنار مزرعه ده سیر

 

عکس جمعی از گروه در انتهای مزرعه ده سیر و ادامه مسیر بطرف دره سمت چپی ساعت 8:50

 

عکس جمعی از گروه کنار سه راهی در ارتفاع 3010متری ساعت 9:10

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از محل صرف صبحانه و گردنه

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از محل صرف صبحانه و گردنه

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه ساعت 10:30

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه

 

عکس از دورنمای روستا و میل منشاد

 

عکس جمعی از گروه بالای گردنه بین منشاد و پندر ساعت 13 در ارتفاع 3200 متری

 

عکس از جاذبه های طبیعی و اشکال مختلف سنگی

 

عکس از جاذبه های طبیعی و اشکال مختلف سنگی

 

عکس جمعی از گروه درحال فرود از گردنه بطرف روستای پندر ساعت 13:30

 

عکس از دورنمای روستای پندر – کوه ارنان و ...

 

عکس از چشمه آبی در نزدیکی گردنه

 

عکس از مسیر جوی آب چشمه روستای پندر

 

عکس جمعی از گروه داخل روستای پندر ساعت 16:30 در ارتفاع 2480 متری و پایان برنامه

 

عکس جمعی از گروه داخل روستای پندر

 

عکس از کروکی و نقشه مسیرهای صعود و فرود از منشاد به پندر و موقعیت جغرافیایی آنها

 

عکس از کروکی و نقشه مسیرهای صعود و فرود از منشاد به پندر

 

عکس از کروکی و نقشه مسیرهای صعود و فرود از منشاد به پندر