دوشنبه 6 مهر‌ماه سال 1394
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکس ها ی برنامه اجرایی به جانپناه شیرکوه از مسیر لاگردو در تاریخ 94/07/03

گزارش و عکس ها ی برنامه اجرایی به جانپناه شیرکوه از مسیر لاگردو در تاریخ 94/07/03 به سرگروهی سیدعباس گلدانساز و سرپرستی حمیدرضا سالاری (09131533075) جمعاً 15 نفر با کروکی مسیرهای رفت و برگشت پیوست.


توجه : برنامه این هفته گروه ارتفاعات و قله کوه پر (استخر لاجی) بنادک سادات 94/07/10


مشروح گزارش و عکس ها در ادامه مطلب  

این برنامه با یک دستگاه مینی بوس ساعت 6 صبح از میدان باهنر حرکت – ساعت 8:15 شروع کوهپیمایی – ساعت 13:30 رسیدن به جانپناه – ساعت 14:30 (فرود) برگشت از مسیر دره نجیب – ساعت 16:30 رسیدن به شیخ علیشاه و پایان برنامه.

 

عکس گروه قبل از شروع کوهپیمایی اوّل دره (لاگردو) ساعت 8:15

 

عکس گروه قبل از شروع کوهپیمایی اوّل دره (لاگردو)

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از چشمه لاگردو

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از چشمه لاگردو

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از چشمه لاگردو

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از چشمه لاگردو

 

عکس از درخت کهنسال بید (کنار چشمه لاگردو)

 

عکس از دورنمای لاگردو

 

عکس جمعی از گروه کنار چشمه لاگردو ساعت 9:20

 

عکس جمعی از گروه کنار چشمه لاگردو

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه ساعت 9:40

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه

 

عکس جمع گروه قبل از حرکت از لاگردو بطرف جانپناه ساعت 9:50

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از جانپناه ساعت 10:15

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از جانپناه ساعت 13

 

عکس از دورنمای جانپناه شیرکوه ساعت 13:30

 

عکس جمع گروه کنار جاپناه شیرکوه ساعت 14:30

 

عکس جمع گروه کنار جاپناه شیرکوه

 

عکس جمع گروه کنار جاپناه شیرکوه

 

عکس از دو کوهنورد اتریشی در مسیر قبل از جانپناه ساعت 15

 

عکس از دو کوهنورد اتریشی در مسیر قبل از جانپناه

 

عکس جمع گروه در مسیر برگشت (کنار چشمه تابستان خانه ساعت 15:30)

 

عکس از نقشه و کروکی مسیرهای رفت و برگشت