شنبه 11 مهر‌ماه سال 1394
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکس های برنامه اجرایی به قله کوه پل بنادک سادات شهرستان مهریز یزد در تاریخ 94/07/10

گزارش و عکس های برنامه اجرایی به قله کوه پل بنادک سادات شهرستان مهریز یزد در تاریخ 94/07/10 به سرپرستی حمیدرضا سالاری (09131533075)‌و راهنمایی عباس عندلیبی و سرگروهی سید حسن سالاری جمعاً 19 نفر.

توجه : برنامه این هفته گروه کویر مغستان 94/07/17

 

مشروح گزارش و عکس ها در ادامه مطلب 

 

 

این برنامه با یک دستگاه مینی بوس و یک دستگاه وسیله شخصی سواری ساعت 6 از میدان باهنر حرکت ساعت 7:15 شروع کوهپیمایی – ساعت 7:45 رسیدن به چشمه استخر لاجی – ساعت 9:15 رسیدن بالای دره استخر لاجی – ساعت 10 رسیدن به قله پل با ارتفاع 2665 متر – ساعت 11 برگشت (فرود) از قله – ساعت 14:30 رسیدن به منزل پدری آقای عباس عندلیبی (جهت صرف چای و شولی) – ساعت 14:30 پایان برنامه و حرکت بطرف یزد.

 


مهلت ثبت نام به چشمه مرتضی علی- آب گرم و ... طبس تا 94/07/15 با تماس قبلی


 

عکس قبل از شروع برنامه کنار شرکت تعاونی جهاد روستا ساعت 7:15 در ارتفاع 2065 متری

 

عکس جمع گروه در طول مسیر باغات قبل از استخر لاجی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر باغات قبل از استخر لاجی

 

عکس جمع گروه کنار استخر لاجی ساعت 7:45 در ارتفاع 2100 متری

 

عکس جمع گروه در طول مسیر دره

 

عکس جمع گروه در طول مسیر دره

 

عکس جمع گروه در طول مسیر دره

 

عکس جمع گروه در طول مسیر دره

 

عکس از دورنمای میل بارسا ( میل منشاد یا میل بنادک سادات) – قله پل و همچنین گذار بالای دره ساعت 9:10 در ارتفاع 2535 متری

 

عکس جمعی از گروه بالای قله ساعت 10

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه بالای قله ساعت 10:20 در ارتفاع 2665 متری

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه بالای قله

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه بالای قله

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه بالای قله

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه بالای قله

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه بالای قله

 

عکس جمعی از گروه بالای قله پل ساعت 10:50

 

عکس جمعی از گروه بالای قله پل

 

عکس از دورنمای روستای بنادک سادات از بالای قله

 

عکس جمع گروه در حال استراحت و صرف چای و شولی داخل منزل آقای عباس عندلیبی ساعت 14

 

عکس جمع گروه در حال استراحت و صرف چای و شولی داخل منزل آقای عباس عندلیبی

 

عکس از نقشه و کروکی مسیرهای رفت و برگشت با موقعیت جغرافیایی