شنبه 30 آبان‌ماه سال 1394
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکس های برنامه اجرایی صعود سراسری بسیجیان کشور به قله شیرکوه یزد با همکاری گروه در تاریخ 94/08/28

گزارش و عکس های برنامه اجرایی صعود سراسری بسیجیان کشور به قله شیرکوه یزد با همکاری گروه سالار و نظام مهندسی یزد در اجرای آن در تاریخ 94/08/28 با حدود 150 نفر شرکت کننده.

 

مشروح گزارش و عکس ها در ادامه مطلب 

این صعود در روز پنج شنبه با شرکت بیش از 150 نفر از بسیجیان سراسر کشور (ظرفیت هر استان 3 نفر) از مسیر اصلی از روستای ده بالا (محله شیخ علیشاه) به سرگروهی سید محمّد حسینی (عضو هیأت رئیسه کوهنوردی استان) – سرپرستی دکتر محمود اکبری (رئیس هیأت کوهنوردی استان یزد) – هماهنگی ، نظم و کنترل در طول مسیر آقایان حمیدرضا سالاری و حاج مهدی گلشن نیا (عضو هیأت رئیسه کوهنوردی استان) و جمعی از اعضای گروه کوهنوردی سالار و نظام مهندسی در امر همکاری ساعت 5:30 شروع – ساعت 8:30 رسیدن به جانپناه (استراحت و صرف صبحانه) – ساعت 9 جرکت و ادامه صعود به طرف قله – ساعت 10:30 الی 11 رسیدن جمع گروه به قله 4075 متری شیرکوه- بعد از تهیه گزارش خبری و صحبتهای آقایان : سرهنگ قرقچیان، میرجلیلی و نیکونژاد و قرعه کشی نهایتاً ساعت 12 برگشت (فرود) و ساعت 15:30 برگشت همه بسیجیان به پای کوه و شرکت در مراسم اختتامیه و صرف نهار و اهداء جوایز در تربیت بدنی سپاه واقع در کنار استخر زمزم در یزد و پایان برنامه که اینجانب به سهم خود از کلیه ممسئولین – مجریان – شرکت کنندگان تقدیر و تشکر بعمل می آورم. امیدواریم این صعود های سراسری هر ساله تداوم داشته باشد.

 

عکس جمع گروه ابتدای مزرعه سفیل آباد ساعت 6 در ارتفاع حدود 2650 متری

 

عکس جمع گروه کنار چشمه آب مزرعه سفیل آباد ساعت 6:20 در ارتفاع 2770 متری

 

عکس جمع گروه در طول مسیر صعود قبل از دیواره و مسیر اتوبانی

 

عکس جمعی از گروه بالای سفیل آباد و ابتدای مسیر اتوبانی ساعت 6:50 در ارتفاع 2950 متری

 

عکس جمعی از گروه بالای سفیل آباد و ابتدای مسیر اتوبانی

 

عکس جمعی از گروه بالای سفیل آباد و ابتدای مسیر اتوبانی

 

عکس جمعی از گروه بالای سفیل آباد و ابتدای مسیر اتوبانی

 

عکس جمعی از گروه بالای سفیل آباد و ابتدای مسیر اتوبانی

 

عکس جمعی از گروه بالای سفیل آباد و ابتدای مسیر اتوبانی

 

عکس جمعی از گروه بالای سفیل آباد و ابتدای مسیر اتوبانی

 

عکس جمعی از گروه بالای سفیل آباد و ابتدای مسیر اتوبانی

 

عکس جمعی از گروه بالای سفیل آباد و ابتدای مسیر اتوبانی

 

عکس جمعی از گروه بالای سفیل آباد و ابتدای مسیر اتوبانی

 

عکس جمعی از گروه بالای سفیل آباد و ابتدای مسیر اتوبانی

 

عکس جمعی از گروه بالای سفیل آباد و ابتدای مسیر اتوبانی

 

عکس جمعی از گروه کنار چشمه آب تابستان خانه ساعت 7:20 در ارتفاع 3080 متری

 

عکس جمع گروه انتهای دره نجیب ساعت 8 در ارتفاع 3400 متری

 

عکس جمع گروه در طول مسیر صعود قبل از جانپناه

 

عکس جمع گروه در طول مسیر صعود قبل از جانپناه

 

عکس جمعی از گروه کنار جانپناههای شیرکوه ساعت 8:20 در ارتفاع 3520

 

عکس جمعی از گروه کنار جانپناههای شیرکوه ساعت 8:50 در ارتفاع 3520

 

عکس جمع گروه در طول مسیر صعود به قله شیرکوه ساعت 9:10 در ارتفاع 3600 متری

 

عکس جمع گروه در طول مسیر صعود به قله شیرکوه ساعت 9:40

 

عکس جمع گروه در طول مسیر صعود به قله شیرکوه ساعت 10

 

عکس جمع گروه در طول مسیر صعود به قله شیرکوه ساعت 10:10

 

عکس از دورنمای قله شیرکوه و اولین برف پاییزی در دامنه های آن

 

عکس جمع گروه در نزدیکی قله شیرکوه ساعت 10:50

 

عکس جمعی از گروه کنار نماد قله شیرکوه در ارتفاع 4075 متری ساعت 11:20

 

عکس جمعی از گروه کنار نماد قله شیرکوه

 

عکس جمعی از گروه کنار نماد قله شیرکوه

 

عکس جمعی از گروه کنار نماد قله شیرکوه

 

عکس جمعی از گروه کنار نماد قله شیرکوه

 

عکس جمعی از گروه کنار نماد قله شیرکوه

عکس از کروکی مسیرهای رفت و برگشت