سه‌شنبه 27 بهمن‌ماه سال 1394
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکس های برنامه اجرایی به کوه و غار نمکی بوشهر و مناطق دیدنی آن در تاریخ 20 الی 94/11/23

گزارش و عکس های برنامه اجرایی به کوه و غار نمکی بوشهر و مناطق دیدنی آن (بندر گناوه – بندر بوشهر – بندر گنگان و ...)  در تاریخ 20 الی 94/11/23 به سرپرستی حمیدرضا سالاری (09131533075) با همکاری سید عباس گلدانساز و سیدحسن سالاری در اجرای آن جمعاً 50 نفر با کروکی و نقشه تهیه شده پیوست عکس ها.

 

توجه : برنامه این هفته گروه دره شیر تا دکل مخابرات سانیج در تاریخ 94/11/30

 

مشروح گزارش و عکس ها در ادامه مطلب

این برنامه با یک دستگاه اتوبوس اسکانیا به رانندگی حمید حسنی و آقای بهنام و یک دستگاه وسیله سواری شخصی (حسنی) ساعت 12 روز دوشنبه (94/11/19) از میدان امام علی یزد حرکت – نماز صبح داخل شاه چراغ و ساعت 12 روز سه شنبه 94/11/20 رسیدن به بندر گناوه – اسکان موقت کنار پارک ساحلی گناوه – خرید بازار و ... – شب استراحت و اسکان داخل اردوگاه تربیتی شهید ذُکاهی گناوه – (روز دوم 94/11/21) ساعت 8 قدم زنی کنار ساحل اردوگاه و گرفتن عکس یادگاری – ساعت 9 الی 11:30 مجدداً بازار و خرید داخل بندر گناوه – حرکت بطرف بوشهر ساعت 11:30 – ورود به پارک ساحلی و ساحل بوشهر ساعت 14:30 (استراحت و صرف نهار) – اسکان داخل خوابگاه تربیت معلم (پردیس علامه طباطبایی) بوشهر ساعت 17 – رفتن جمعی از همراهان کنار ساحل – بازار – شرکت در مراسم جشن 22 بهمن کنار ساحل و ... ( روز سوم 94/11/22) حرکت بطرف کوه و غار نمکی ساعت 6:30 – رسیدن به منطقه کوه نمکی ساعت 9:30 – (صرف صبحانه) و حرکت بطرف آبشار و غارهای نمکی منطقه تا ساعت 15 و بعد صرف نهار و حرکت به طرف بندر گنگان ساعت 16 – رسیدن به بندر گنگان ساعت 17:30 و اسکان موقت کنار ساحل و پارک ساحلی آن – اسکان داخل مدرسه پسرانه شهید غلامرضا فرحی – (روز چهارم 94/11/23) ساعت 7:30 گرفتن چند عکس یادگاری کنار ساحل گنگان و حرکت بطرف جم – فیروزآباد – شیراز و یزد – رسیدن به میدان امام علی یزد ساعت 20:30 و پایان برنامه.

 


عکس های برنامه روز اوّل 94/11/20


 

عکس جمع گروه داخل اتوبوس حرکت از شاهچراغ شیراز بطرف بوشهر ساعت 6:40

 

عکس از دره ابوالحیات قبل از قائمیه ساعت 7:40

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه کنار امامزاده نجم الدین قائمیه ساعت 8:10

 

عکس از مناظر زیبا در طول مسیر به استان بوشهر

 

عکس از مناظر زیبا در طول مسیر به استان بوشهر (و راننده آقای حمید حسنی) ساعت 9:30

 

عکس از مناظر زیبا در طول مسیر به استان بوشهر

 

عکس از مناظر زیبا در طول مسیر به استان بوشهر

 

عکس از بلوار ورودی به شهر گناوه ساعت 11:50

 

عکس جمع گروه در حال پیاده شدن از اتوبوس (‌کنار ساحل و پارک ساحلی بندر گناوه ) ساعت 12

 

عکس از نماد کشتی داخل پارک ساحلی بندر گناوه

 

عکس از محل اسکان گروه داخل نمازخانه اردوگاه شهید ذکاهی گناوه ساعت 22

 

عکس از محل اسکان گروه داخل نمازخانه اردوگاه شهید ذکاهی گناوه

 

عکس از محل اسکان گروه داخل نمازخانه اردوگاه شهید ذکاهی گناوه

 

عکس از محل اسکان گروه داخل نمازخانه اردوگاه شهید ذکاهی گناوه

 

عکس از محل اسکان گروه داخل نمازخانه اردوگاه شهید ذکاهی گناوه

 

عکس از محل اسکان گروه داخل نمازخانه اردوگاه شهید ذکاهی گناوه

 

عکس از محل اسکان گروه داخل نمازخانه اردوگاه شهید ذکاهی گناوه

 


عکس های برنامه روز دوم 94/11/21


 

عکس از طبیعت زیبای طلوع خورشید کنار ساحل اردوگاه

 

عکس جمعی از گروه کنار ساحل اردوگاه ساعت 8:10

 

عکس جمعی از گروه کنار ساحل اردوگاه

 

عکس جمعی از گروه کنار ساحل اردوگاه ساعت 8:15

 

عکس از پارک ساحلی بندر بوشهر ساعت 15:30

 

عکس از طبیعت زیبای ساحل بندر بوشهر

 

عکس از طبیعت زیبای ساحل بندر بوشهر ساعت 16:10

 

عکس از سردر خوابگاه تربیت معلم بوشهر

 

عکس جمعی از گروه داخل نمازخانه تربیت معلم در حال استراحت ساعت 21:45

 


عکس های برنامه روز سوم 94/11/22


 

بیدارباش و آمادگی حرکت بطرف خورموج و کوه نمکی ساعت 6

 

عکس جمع گروه قبل از شروع کوهپیمایی به کوه و غار نمکی ساعت 11

 

عکس جمع گروه قبل از شروع کوهپیمایی به کوه و غار نمکی

 

عکس جمع گروه قبل از شروع کوهپیمایی به کوه و غار نمکی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از آبشار ساعت 11:15

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از آبشار

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از آبشار

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از آبشار

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از آبشار

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از آبشار

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از آبشار

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از آبشار

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از آبشار

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از آبشار

 

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از آبشار

 

عکس جمعی از گروه کنار آّشار نمکی ساعت 11:35

 

عکس جمعی از گروه کنار آّشار نمکی

 

عکس جمعی از گروه بعد از غار اوّل بطرف غار دوم ساعت 12:50

 

عکس جمعی از گروه بعد از غار اوّل بطرف غار دوم

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر (بعلت خرابی دوربین بیشتر عکس ها بصورت تکی و با موبایل گرفته شده است)

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر (داخل غار دوم بطول 300 متر) ساعت 14

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر ساعت 14:30

 

عکس از زیبایی های کوه و غار نمکی خورموج (کاکی) استان بوشهر

 

عکس از سرسره نمکی بطول حدود 100 متر با شیب 45 درجه

 

عکس جمعی از گروه کنار ساحل بندر گنگان ساعت 20

 

عکس جمعی از گروه کنار ساحل بندر گنگان ساعت 21:30

 


عکس های برنامه روز چهارم 94/11/23


 

عکس جمعی از گروه بعد از بیدارباش جهت صرف صبحانه داخل نمازخانه دبیرستان فرحی بندرگنگان ساعت 6:30

 

عکس جمعی از گروه بعد از بیدارباش جهت صرف صبحانه داخل نمازخانه دبیرستان فرحی بندرگنگان 

 

عکس از تابلو سردر دبستان فرحی

 

عکس جمعی از گروه کنار ساحل بندر گنگان ساعت 7:10

 

عکس جمعی از گروه کنار ساحل بندر گنگان

 

عکس جمعی از گروه کنار ساحل بندر گنگان

 

عکس جمعی از گروه کنار ساحل بندر گنگان

 

عکس جمعی از گروه کنار ساحل بندر گنگان

 

عکس از پل ورودی بطرف جم

 

عکس از تاسیسات گازی کنار ساحل بعد از بندر گنگان

 

عکس از دورنمای کوه در نزدیکی شهر جم

 

عکس از ایستگاه صلواتی چای در طول مسیر بعد از جم

 

عکس از دوراهی فیروزآباد – فراشبند ساعت 11:30

 

عکس جمعی از گوره در حال استراحت و تهیه نهار در نزدیکی سعادت شهر ساعت 15

 

عکس از کروکی و تقشه مسیرهای رفت و برگشت