یکشنبه 9 اسفند‌ماه سال 1394
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکس های برنامه اجرایی کویر مزارع شور گرده کوه شهرستان مهریز یزد در تاریخ 94/12/07

گزارش و عکس های برنامه اجرایی کویر مزارع شور گرده کوه شهرستان مهریز یزد در تاریخ 94/12/07 به سرپرستی حمیدرضا سالاری (09131533075) و سرگروهی سیدعباس گلدانساز و راهنمایی و هماهنگی حمیدرضا دهقانیزاده با موقعیت جغرافیایی و کروکی مسیرهای پیموده شده (مشترکاً 50 نفر)

 

توجه: برنامه این هفته گروه ارتفاعات آبشور اشنیز ندوشندر تاریخ 94/12/14


مشروح گزارش و عکس ها در ادامه مطلب  

این برنامه با یک دستگاه مینی بوس و یک دستگاه اتوبوس (جمع 2 گروه) ساعت 6:30 از یزد حرکت – شروع کویرنوردی ساعت 7:30 از کنار مزرعه حاجی احمد – رسیدن به مزرعه چاه مرتضی ساعت 10 – حرکت بطرف استخر آبشخور ساعت 11:30 – حرکت بطرف مزرعه سید ساعت 12- رسیدن به مزرعه سید ساعت 13 – حرکت به طرف یزد و پایان برنامه ساعت 13:30.

 

عکس از تابلو و جاده ورودی به مزارع شور

 

عکس از جمع گروه قبل از شروع کویرنوردی کنار قلعه مزرعه حاجی احمد ساعت 7:30

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی قبل از مزرعه چاه مورتنی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی قبل از مزرعه چاه مورتنی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی قبل از مزرعه چاه مورتنی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی قبل از مزرعه چاه مورتنی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی قبل از مزرعه چاه مورتنی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی قبل از مزرعه چاه مورتنی

 

عکس از گله آهو در منطقه با زوم کردن عکس و مشاهده آنها

 

عکس از گله آهو در منطقه با زوم کردن عکس و مشاهده آنها

 

عکس از دورنمای مزرعه چاه مورتنی

 

عکس از دورنمای مزرعه چاه مورتنی

 

عکس از تابلو سرمحیط بانی کالمند منطقه گرده کوه و خورمیز

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه کنار چشمه آب مزرعه چاه مورتنی ساعت 10:20

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه کنار چشمه آب مزرعه چاه مورتنی

 

عکس از آقای زارع محیط بان منطقه کنار جمعی از گروه 1

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه کنار چشمه آب مزرعه چاه مورتنی

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر

 

عکس جمعی از گروه  کنار استخر آب آبشخور گله های آهودر منطقه مزرعه چاه مورتنی  ساعت11:50

 

عکس از قلعه مزرعه سید

 

عکس از چشمه آب مزرعه سید و جمع گروه در حال استراحت کنار استخر و تفرجگاه مزرعه ساعت 13:15

 

عکس از تابلو ورودی به مزرعه سید و چاه مورتنی ساعت 13:45

 

عکس از کروکی و نقشه مسیرهای پیموده شده

 

عکس از کروکی و نقشه مسیرهای پیموده شده

 

عکس از کروکی و نقشه مسیرهای پیموده شده

 

عکس از کروکی و نقشه مسیرهای پیموده شده

عکس از کروکی و نقشه مسیرهای پیموده شده