سه‌شنبه 18 اسفند‌ماه سال 1394
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکس های برنامه اجرایی گروه به منطقه آبشور اشنیز ندوشن یزد در تاریخ 94/12/14

گزارش و عکس های برنامه اجرایی گروه به منطقه آبشور اشنیز ندوشن یزد در تاریخ 94/12/14 به سرپرستی حمیدرضا سالاری (09131533075) و سرگروهی سید حسن سالاری و راهنمایی و سرپرستی این برنامه محمّدرضا حسنی جمعاً 42 نفر با موقعیت جغرافیایی پیوست عکس ها.

 

توجه: برنامه این هفته گروه شیرکوه از طرف دره عربها در تاریخ 94/12/21

مشروح گزارش و عکس ها در ادامه مطلب  

این برنامه با یک دستگاه مینی بوس و چندین دستگاه وسیله شخصی سواری ساعت 6 از میدان باهنر حرکت – ساعت 7:30 رسیدن به مسجد صاحب الزمان محل شروع کوهپیمایی و کویرنوردی – ساعت 9:30 رسیدن بالای آبشار (استراحت و صرف صبحانه)‌- گروه 1 حرکت بطرف قله ساعت 10:30 – رسیدن به قله ساعت 12 – برگشت کل گروه به مسجد صاحب الزمان و پایان برنامه ساعت 14:30 و حرکت به طرف یزد.

 

عکس از کروکی و نقشه مسیر های رفت و برگشت با موقعیت جغرافیایی

 

عکس جمع گروه قبل از شروع برنامه کنار مسجد صاحب الزمان ساعت 7:30 در ارتفاع 1665 متری

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر قبل از منطقه آبشار

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر قبل از منطقه آبشار

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر قبل از منطقه آبشار

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر قبل از منطقه آبشار

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر قبل از منطقه آبشار

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر قبل از منطقه آبشار

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر قبل از منطقه آبشار

 

عکس جمعی از گروه بالای آبشار درحال استراحت و صرف صبحانه ساعت 9:30 در ارتفاع 1900 متری

 

عکس جمعی از گروه بالای آبشار درحال استراحت و صرف صبحانه

 

عکس جمعی از گروه بالای آبشار درحال استراحت و صرف صبحانه

 

عکس جمعی از گروه بالای آبشار درحال استراحت و صرف صبحانه

 

عکس جمعی از گروه بالای آبشار درحال استراحت و صرف صبحانه

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر صعود به قله

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر صعود به قله

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر صعود به قله

 

عکس جمعی از گروه بالای قله اشنیز ساعت 12 در ارتفاع 2325 متری

 

عکس جمعی از گروه بالای قله اشنیز

 

عکس جمعی از گروه در مسیر برگشت کنار آبشار آبشور اشنیز ساعت 14

 

عکس جمعی از گروه در مسیر برگشت کنار آبشار آبشور اشنیز

 

عکس جمعی از گروه در مسیر برگشت کنار آبشار آبشور اشنیز

 

عکس جمعی از گروه در مسیر برگشت کنار آبشار آبشور اشنیز

 

عکس جمعی از گروه در مسیر برگشت کنار آبشار آبشور اشنیز

 

عکس از دورنمای قله اشنیز

 

عکس از دورنمای آبشار اشنیز

 

عکس از دورنمای آبشار اشنیز

 

عکس از دورنمای آبشار اشنیز