شنبه 7 فروردین‌ماه سال 1395
توسط: حمیدرضا

عکسهایی از برنامه اجرایی به لابید طزنج از مسیر جاده ده بالا در تاریخ 94/12/23

عکسهایی از برنامه اجرایی به لابید طزنج، شروع ازکنار بوستان نعیمه در جاده ده بالا، پایان روستای طزنج، یکشنبه 94/12/23 به سرپرستی حمیدرضا سالاری (09131533075) و سرگروهی حاج قدرت ذوالفقاری جمعاً 10 مفر.

این برنامه با یک دستگاه مینی بوس ساعت 6 صبح از یرد حرکت - ساعت 7 با گرفتن چند عکس دسته جمعی از کنار بوستان نعیمه در جاده ده بالا شروع کوهپیمایی - ساعت 7:50  رسیدن بالای دره (لابید طزنج) - ساعت 9:40 استراحت و صرف صبحانه داخل دره - ساعت 10:50 رسیدن به کنار سد خاکی (سیل بند) طزنج - ساعت 11:30 گرفتن چند عکس نزدیک چشمه اصلی طزنج - ساعت 12 رفتن به مسجد جامع طزنج - ساعت 12:30 پایان برنامه و حرکت به طرف یزد.



مشاهده عکس ها در ادامه مطلب 


 

عکس از نقشه و کروکی مسیرهای رفت و برگشت با موقعیت جغرافیایی و توضیحات لازم

عکس جمع گروه قبل از شروع کوهپیمایی کنار بوستان نعیمه در ارتفاع 2130 متری

عکس جمع گروه در طول مسیر قبل از رسیدن به دره

عکس ا زدورنمای برفخانه طزرجان و منظره ناخوشایند زباله های رها شده در طبیعت توسط ماشینهای حمل زباله

عکس جمع گروه بالای دره (لابیدطزنج) در ارتفاع 2000 متری

عکس جمعی از گروه در طول مسیر دره و طبیعت زیبای آن

عکس جمعی از گروه در طول مسیر دره و طبیعت زیبای آن

عکس جمعی از گروه در طول مسیر دره و طبیعت زیبای آن

عکس جمعی از گروه در طول مسیر دره و طبیعت زیبای آن

عکس جمعی از گروه در طول مسیر دره و طبیعت زیبای آن

عکس جمعی از گروه در طول مسیر دره و طبیعت زیبای آن

عکس جمعی از گروه در طول مسیر دره و طبیعت زیبای آن

عکس جمعی از گروه در طول مسیر دره و طبیعت زیبای آن

عکس جمعی از گروه در طول مسیر دره و طبیعت زیبای آن

عکس جمعی از گروه در طول مسیر دره و طبیعت زیبای آن

عکس جمع گروه در حال استراحت و صرف صبحانه

عکس جمع گروه در حال استراحت و صرف صبحانه

عکس جمعی از گروه در طول مسیر دره و طبیعت زیبای آن

عکس جمعی از گروه در طول مسیر دره و طبیعت زیبای آن

عکس جمع گروه کنار سد خاکی (سیل بند) طزنج

عکس جمع گروه کنار سد خاکی (سیل بند) طزنج

عکس جمع گروه کنار جوی آب چشمه اصلی روستای طزنج 1740 متری

عکس جمع گروه کنار جوی آب چشمه اصلی روستای طزنج

عکس جمعی از گروه کنار مسجدو حسینیه روستای طزنج

عکس جمعی از گروه کنار مسجدو حسینیه روستای طزنج

عکس از مرکز مخابرات طزنج