یکشنبه 8 فروردین‌ماه سال 1395
توسط: حمیدرضا

گزارش وعکسهای برنامه اجرایی به کویر حاج آباد زرین اردکان در تاریخ 95/01/06

گزارش وعکسهای برنامه اجرایی به کویر حاج آباد زرین اردکان در تاریخ 95/01/06 به سرپرستی حمیدرضا سالاری (09131533075) و سرگروهی سید حسن سالاری جمعاً 26 مفر

 

توجه : برنامه این هفته گروه قوام آباد (اُرزانک) با مراسم روز طبیعت در تاریخ 95/01/13

 

مشروح گزارش و عکس ها در ادامه مطلب 

 

این برنامه با یک دستگاه مینی بوس و 2 دستگاه وسیله شخصی سواری ساعت 6 از میدان باهنر حرکت – ساعت 8:50 رسیدن به منطقه کویر زرین و صرف صبحانه – ساعت 8:30 شروع کویرنوردی – ساعت 11 پایان کویرنوردی و حرکت بطرف روستای حاج آباد- ساعت 12 رسیدن به حاج آباد و رفتن به منزل سید مهدی موسوی (راهنمای منطقه) جهت استراحت و پذیرایی به صرف چای و شیرینی و ... – ساعت 13 شرکت در نمایز جماعت روستا – ساعت 14:30 رفتن به منطقه آب انبار و سنگ آبهای بالا دست آن – ساعت 16 پایان برنامه و حرکت بطرف یزد.

 

عکس جمع گروه در حال صرف صبحانه کنار کویر

 

عکس جمع گروه در حال صرف صبحانه کنار کویر

 

عکس جمع گروه در حال صرف صبحانه کنار کویر

 

عکس جمع گروه قبل از شروع کویرنوردی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کویرنوردی

 

عکس جمع گروه داخل منزل سید مهدی موسوی

 

عکس جمعی از گروه داخل مسجد روستای حاج آباد و اقامه نماز ظهر و عصر

 

عکس از طبیعت زیبای درختان نخل روستا

 

عکس از گروه کنار آب انبار و سنگ آبهای  منطقه

 

عکس از گروه کنار آب انبار و سنگ آبهای  منطقه

 

عکس از گروه کنار آب انبار و سنگ آبهای  منطقه

 

عکس از گروه کنار آب انبار و سنگ آبهای  منطقه

 

عکس از گروه کنار آب انبار و سنگ آبهای  منطقه

 

عکس از گروه کنار آب انبار و سنگ آبهای  منطقه

 

عکس از گروه کنار آب انبار و سنگ آبهای  منطقه