پنج‌شنبه 6 خرداد‌ماه سال 1395
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکس های برنامه اجرایی به قله آق کمر خراسان شمالی و ... در تاریخ 02/30 الی 95/03/02

گزارش و عکس های برنامه اجرایی به آبشار لُوه گلستان – قله آق کمر خراسان شمالی – دره و آبشار اخلمد خراسان رضوی و ... در تاریخ 02/30 الی 95/03/02 به راهنمایی آقای محمّد رباطی و سرپرستی حمیدرضا سالاری (09131533075) جمعاً 35 نفر با موقعیت جغرافیایی و کروکی مسیرهای رفت و برگشت.

 

توجه: برنامه این هفته گروه قله باستانی دامگاهان مهریز در تاریخ 95/03/07

مشروح گزارش و عکس ها درادامه مطلب 

 

این برنامه طبق تقویم اجرایی گروه با یک دستگاه اتوبوس ساعت 23 روز چهارشنبه 95/02/29 از میدان امام علی یزد حرکت – ساعت 10:50 روز پنج شنبه 95/02/30 رسیدن به بسطام و پارک آن جهت استراحت و صرف صبحانه و بازدید از مجموعه باستانی بایزید بسطامی – ساعت 12 حرکت بطرف آزادشهر ، گالی کش ، روستای لُوه و رسیدن پای آبشار لوه ساعت 17 ( صرف نهار و استراحت کنار آبشار) (20 کیلومتری گالی کش با 5 کیلومتر فاصله از جاده اصلی) – ساعت 18 حرکت بطرف بجنورد و شیروان – رسیدن به شیروان ساعت 22:30 ( خواب و اسکان داخل نمازخانه جهاد کشاورزی شیروان) – حرکت بطرف قله آق کمر و مناطق دیدنی آن ساعت 7:30 روز جمه 95/02/31 – بعد از عبور از روستای رحیم آباد و قلعه حسن شروع کوهپیمایی ساعت 9 بطرف چادر عشایری و رودخانه کنار کوه آق کمر – رسیدن به کنار چادر و ساختمان ها عشایری و رودخانه ساعت 9:40 – صرف صبحانه ساعت 10:20 – حرکت و ادامه مسیر بطرف قله ساعت 11 – رسیدن به قله ساعت 13:30 – برگشت و شروع فرود ساعت 14 – رسیدن به پای ماشین ساعت 17 و حرکت بطرف شیروان – حرکت بطرف قوچان و اخلمد ساعت 19:30 – رسیدن به اخلمد ساعت 23 ( اسکان و خواب داخل مدرسه و خانه معلم کنار مسجد روستا) – حرکت بطرف آبشار و دره اخلمد ساعت 8 روز شنبه 95/03/01 – برگشت و حرکت بطرف مشهد ساعت 13 – رسیدن به مشهد ساعت 14 (اسکان و خواب منزل حاج رضا عیوقی) – حرکت بطرف یزد ساعت 7:30 روز یکشنبه (95/03/02) – رسیدن به یزد ساعت 24 و پایان برنامه سفر 4 روزه.

 

عکس از کروکی و مسیر های رفت و برگشت

 


عکس های برنامه روز اوّل پنج شنبه 95/02/30


 

عکس از تپه های زیبا و رنگارنگ در مسیر چوپانان به معلمان

 

عکس از تپه های زیبا و رنگارنگ در مسیر چوپانان به معلمان

 

عکس از درونمای قله شاهوار استان سمنان و منطقه صنعتی شاهرود

 

عکس از خیابان اصلی شهر بسطام

 

عکس از پیرمردی در حال انجام حرکات ورزشی داخل پارک بسطام

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه داخل پارک بسطام ساعت 11

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه داخل پارک بسطام

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه داخل پارک بسطام

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه داخل پارک بسطام

 

عکس جمعی از گروه کنار آرامگاه بایزید بسطامی ساعت 12

 

عکس از طبیعت زیبا و سرسبز جاده خوش ییلاق ساعت 14:30

 

عکس از طبیعت زیبا و سرسبز جاده خوش ییلاق

 

عکس جمعی ازگروه در حال استراحت و صرف نهار کنار آبشار لوه ساعت 17 در ارتفاع 550 متر از سطح دریا

 

عکس جمعی ازگروه در حال استراحت و صرف نهار کنار آبشار لوه

 

عکس از درونمای آبشار لوه

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار لوه ساعت 17:40

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار لوه

 


عکس های برنامه روز دوم جمعه 95/02/31


 

عکس جمع گروه داخل نمازخانه جهاد کشاورزی شیروان در حال استراحت و صرف صبحانه و آماده شدن جهت حرکت بطرف کوه آق کمر ساعت 6:30

 

عکس از تابلو روستای قلعه حسن در نزدیکی کوه آق کمر ساعت 8:30

 

عکس از مراسم شیردوشی گوسفندان

 

عکس از مراسم شیردوشی گوسفندان

 

عکس جمع گروه 1 قبل از شروع کوهپیمایی و صعود به قله آق کمر ساعت 9 از ارتفاع 1875 متری

 

عکس جمع گروه 1 در طول مسیر صعود به قله آق کمر

 

عکس جمع گروه 1 در طول مسیر صعود به قله آق کمر قبل از چادر عشایری ساعت 9:35

 

عکس جمع گروه 1 در طول مسیر صعود به قله آق کمر قبل از چادر عشایری و دورنمای قله آق کمر

 

عکس از دورنمای قله آق کمر و خانه های عشایری ( چادر عشایری) در کنار رودخانه

 

عکس از طبیعت زیبای منطقه با پوشش گیاهی گَوَن

 

عکس جمع گروه 1 درحال استراحت و صرف صبحانه ساعت 10:10 در ارتفاع 1980 متری

 

عکس جمع گروه 1 در طول مسیر صعود به قله آق کمر ساعت 11:20 در ارتفاع 2937 متری

 

عکس جمع گروه 1 در طول مسیر صعود به قله آق کمر ساعت 13:20

 

عکس از دورنمای منطقه و سد خاکی و رودخانه مورد نظر در طول مسیر صعود

 

عکس جمع گروه 1 بالای قله 2937 متری آق کمر ساعت 13:45

 

عکس جمع گروه 1 بالای قله 2937 متری آق کمر

 

عکس از طبیعت زیبای منطقه و پوشش گیاهی آن ساعت 15:50 در مسیر برگشت از قله

 

عکس از وجود مار سمی  در منطقه

 

عکس از وجود مار سمی  در منطقه

 

عکس از تابلو محدوده ممنوعه ورود دام

 

عکس از طبیعت زیبا و پوشش گیاهی منطقه

 

عکس از نمونه موش صحرایی و بزرگی آن

 


عکس های برنامه روز سوم شنبه 95/03/01


 

عکس جمعی از گروه در حال صرف صبحانه داخل خانه معلم اخلمد ساعت 7:10 (بانی آقای حسینی پور)

 

عکس جمع گروه در طول مسیر رودخانه اخلمد قبل از آبشار ساعت 8:20

 

عکس جمع گروه کنار آبشار اخلمد ساعت 8:45

 

عکس جمع گروه کنار آبشار اخلمد

 

عکس جمع گروه کنار آبشار اخلمد

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار 2 اخلمد ساعت 9

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار 3 اخلمد ساعت 9:30

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار 3 اخلمد

 

عکس جمعی از گروه در طو مسیر دره اخلمد قبل از آبشار 4

 

عکس جمعی از گروه در طو مسیر دره اخلمد قبل از آبشار 4

 

عکس از شکافی که در طول مسیر قبل از آبشار 6 باید با زحمت و تقلا از آن خارج شد

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار 6 و آخرین نقطه قابل صعود بدون ابزار فنی

 

عکس از اشکنه یزدی (نهار)

 

عکس از تاس کباب جهت صرف شام در منزل حاج رضا عیوقی در مشهد مقدس

 

عکس از تاس کباب جهت صرف شام در منزل حاج رضا عیوقی در مشهد مقدس