پنج‌شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1395
توسط: حمیدرضا

عکس های میان برنامه گروه دوچرخه سواری سالاری در تاریخ های 95/03/23 و 95/03/26

عکس های جمع گروه دوچرخه سواری سالاری شروع از میدان صنعت به طرف فرودگاه و بلوار تشریفات و بلعکس در تاریخ های 95/03/23 و 95/03/26


عکسها در ادامه مطلب 

 

عکس های 95/03/23


عکس جمعی از گروه شرکت کننده

عکس جمعی از گروه شرکت کننده

عکس جمعی از گروه شرکت کننده

عکس جمعی از گروه شرکت کنندهعکس های 95/03/23


عکس جمعی از گروه شرکت کننده

عکس جمعی از گروه شرکت کننده

عکس جمعی از گروه شرکت کننده

عکس جمعی از گروه شرکت کننده