چهارشنبه 30 تیر‌ماه سال 1395
توسط: حمیدرضا

عکس های برنامه اجرایی از دره گلگدر پندر به اردوگاه و سنگ عروس نیر در تاریخ 95/04/25

عکس های برنامه اجرایی از دره گلگدر پندر به اردوگاه و سنگ عروس نیر در تاریخ 95/04/25 به سرپرستی و سرگروهی سیدحسن سالاری و داوود کردآبادی جمعاً 17 نفر

 

توجه: برنامه این هفته گروه برفخانه طزرجان از طرف لابزرگ در تاریخ 95/05/01

 

عکس ها در ادامه مطلب