یکشنبه 3 مرداد‌ماه سال 1395
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکس های برنامه اجرایی به برفخانه طزرجان از طرف لابزرگ در تاریخ 95/05/01

گزارش و عکس های برنامه اجرایی به برفخانه طزرجان از طرف لابزرگ در تاریخ 95/05/01 به سرگروهی سیدحسن سالاری جمعاً 35 نفر.

 

توجه: برنامه این هفته گروه قله دماوند 7 الی 95/05/09

 

عکس ها در ادامه مطلب  

 

 

عکس جمعی از گروه داخل پناهگاه  برفخانه ساعت 13:10 در ارتفاع 3200 متری

 

عکس جمع گروه کنار پناهگاه برفخانه ساعت 14:40 در ارتفاع 3200 متری