شنبه 27 شهریور‌ماه سال 1395
توسط: حمیدرضا

گزارش وعکس های برنامه اجرایی به شهرستان بافق یزد در تاریخ 25 الی 95/06/26

گزارش وعکس های برنامه اجرایی به دره درب گوشین و پارک چشمه ، امام زاده عبدا... و رقص نور پارک آهنشهر شهرستان بافق یزد در تاریخ 25 الی 95/06/26 به سرپرستی حمیدرضا سالاری (09131533075) ، سرگروهی سیدعباس گلدانساز و راهنمایی ماشاا.... شمس الدینی از بافق جمعاً 37 نفر.

 

توجه: برنامه این هفته گروه قله دالامپر و آبشار سوله دوکه ، دریاچه شیخ و ...منطاق دیدنی ارومیه

 

مشروح گزارش و عکس ها در ادامه مطلب 

 

 

این برنامه با یک دستگاه مینی بوس و 5 دستگاه وسیله سواری شخصی روز پنج شنبه و صبح جمعه از یزد حرکت – گروه شب مانی ساعت 17 روز پنج شنبه از میدان باهنر جرکت – ساعت 19:30 شرکت در نماز جماعت مغرب و عشاء در امام زاده عبدا... بافق – بازدید از پارک چشمه (پارک کوهستان بافق) – رقصنور پارک آهن شهر با شب مانی – صبح جمعه ساعت 6 حرکت بطرف قطرم و دره درب گوشین – برگشت ساعت 10 – رسین به یزد ساعت 12:30 و پایان برنامه . ضمناً یک گروه رفتن به کویر صادق آباد و یک گروه به موزه علوم طببیعی بهاباد.

 

 

 

 

 

 

  عکس از پارک چشمه

 

 

 

 

 

 

 

عکس از پارک آهن شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عکس از کوهپیمایی داخل دره درب گوشین (استراحت – صبحانه)

 

دره درب گوشین (دره گوشین)

 

عکس از کویر و مراسم هندوانه خوری کنار جاده قطرم به بافق

 

عکس از کروکی مسیرهای رفت و برگشت