شنبه 24 مهر‌ماه سال 1395
توسط: حمیدرضا

گزارش وعکسهای برنامه اجرایی به ارتفاعات دره اخلمد خراسان رضوی (مشهد مقدس)، بجای قله هزار مسجد از 7/19 الی 95/07/23

گزارش وعکسهای برنامه اجرایی به ارتفاعات دره اخلمد خراسان رضوی (مشهد مقدس)، بجای قله هزار مسجد از 7/19 الی 95/07/23 (صعود روز پنجشنبه)

 

صعود به قله هزار مسجد خراسان رضوی، به علت طولانی بودن مسیر و اجرای آن بصورت دو روزه، ونداشتن زمان کافی (گرفتن بلیط برگشت) با تصمیم جمع، برنامه یک روزه به ارتفاعات وابشارهای دره روستای گردشگری اخلمد پیشنهاد و اجرا گردید.

 

عکس ها در ادامه مطلب