شنبه 24 مهر‌ماه سال 1395
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی گروه 2 به ارتفاعات و قله شیرکوه، پنجشنبه 95/07/22

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی گروه 2 به ارتفاعات و قله شیرکوه، پنجشنبه 95/07/22 به راهنمایی و سرپرستی داود کرد آبادی به اتفاق کوهنوردانی از تهران و مشهد و اصفهان و مهمانی از کشور فرانسه (خانم برشید)


توجه: برنامه پیشنهادی این هفته گروه دوچرخه سواری توام با کوهنوردی در تاریخ 95/07/30

 

عکس ها در ادامه مطلب