دوشنبه 22 آذر‌ماه سال 1395
توسط: حمیدرضا

گزارش وعکسهای برنامه اجرایی گروه به قله وپناهگاه برفخانه طزرجان یزد در تاریخ جمعه 95/09/19

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی گروه سالار و دیگر گروها در قالب همایشی به مناسبت روز احترام به کوهستان (21 آذر) به قله وپناهگاه برفخانه طزرجان یزد جمعه 95/09/19 در یک هوای نامساعد با جمعیتی بیش از 150نفر

مهمان برنامه در این صعود، یونس رضا خانی از فدراسیون کوهنوردی کشور،(قله برفخانه یزد 95/09/19 )

 

توجه: برنامه این هفته گروه صعود به قله مسجد در تاریخ 95/09/26

 

عکس ها در ادامه مطلب  

 

عکسهایی از مسیر صعود و قله برفخانه طزرجان( از مسیر دره امید)

 

عکسهایی از مسیر صعود و قله برفخانه طزرجان( از مسیر دره امید)

 

عکسهایی از مسیر صعود و قله برفخانه طزرجان( از مسیر دره امید)

 

عکسهایی از مسیر صعود و قله برفخانه طزرجان( از مسیر دره امید)

 

عکسهایی از مسیر صعود و قله برفخانه طزرجان( از مسیر دره امید)

 

عکسهایی از مسیر صعود و قله برفخانه طزرجان( از مسیر دره امید)

 

عکسهایی از مسیر صعود و قله برفخانه طزرجان( از مسیر دره امید)

 

عکسهایی از مسیر صعود و قله برفخانه طزرجان( از مسیر دره امید)

 

عکسهایی از مسیر صعود و قله برفخانه طزرجان( از مسیر دره امید)

 

عکسهایی از مسیر صعود و قله برفخانه طزرجان( از مسیر دره امید)