یکشنبه 5 دی‌ماه سال 1395
توسط: حمیدرضا

گزاش و عکسهایی از برنامه اجرایی به ارتفاعات و قله شیرکوه یزد در تاریخ 95/10/03

گزاش و عکسهایی از برنامه اجرایی به ارتفاعات و قله شیرکوه یزد در تاریخ 95/10/03 به سرگروهی سید عباس گلدانساز و سرپرستی حمید رضا سالاری (09131533075) وهمکاری سید حسن سالاری (گروه 1و2) جمعآ 16نفر.


توجه: برنامه این هفته باشگاه سالار یزد، کویر زارچ به کویر دروازه قرآن، حرکت 6 صبح (10\10\) از میدان باهنر، باثبت نام قبلی، برگشت حدود ساعت 12


مشروح گزارش و عکس ها در ادامه مطلب 

 

این برنامه با یک دستگاه مینی بوس و یک دستگاه سواری ساعت 6 از یزد حرکت، ( گروه 1) ساعت 7:15شروع کوهپیمایی، 11:30 قله،15:10پای ماشین وگروه 2حدود7:40 شروع کوهپیمایی، 11پناهگاه، 15:40 پای ماشین وهردو گروه حرکت بطرف یزد و پایان برنامه، ضمناً آقای محمد ضیاء از شهرستان زرند کرمان مهمان ودر برنامه صعود به قله شرکت داشتند، (برنامه پیشنهادی این هفته گروه کویر زارچ به کویر دروازه قرآن)

  

عکس از کروکی مسیر

عکسهایی از گروه 1در طول مسیر قبل از پناهگاه

 

عکسهایی از گروه 1در طول مسیر قبل از پناهگاه

 

عکسهایی از گروه 1در طول مسیر قبل از پناهگاه

 

عکس جمعی از گروه 1بالای دره نجیب ساعت 9:10

 

عکس جمعی از گروه 1کنار پناهگاه ساعت 9:35

 

عکس جمعی از گروه 1بالای قله شیرکوه (ارتفاع 4075)ساعت 12:05

 

عکس جمعی از گروه 1بالای قله شیرکوه (ارتفاع 4075)ساعت 12:05

 

عکس جمعی از گروه 1و2درمسیر برگشت (دره نجیب و تابستان خانه) حدود ساعت 13:30الی 14

 

عکس جمعی از گروه 1و2درمسیر برگشت (دره نجیب و تابستان خانه) حدود ساعت 13:30الی 14

 

عکس جمعی از گروه 1و2درمسیر برگشت (دره نجیب و تابستان خانه) حدود ساعت 13:30الی 14

 

عکس جمعی از گروه 1و2درمسیر برگشت (دره نجیب و تابستان خانه) حدود ساعت 13:30الی 14

 

عکس جمعی از گروه 1و2درمسیر برگشت (دره نجیب و تابستان خانه) حدود ساعت 13:30الی 14