یکشنبه 3 بهمن‌ماه سال 1395
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکس هایی از برنامه اجرایی باشگاه سالاریزد به بام تفت از مسیر دره گاهان در تاریخ 95/11/01

گزارش و عکس هایی از برنامه اجرایی باشگاه سالاریزد در تاریخ 95/11/01به بام تفت از مسیر دره گاهان بجای بیداخوید بعلت بارش برف در گردنه بیداخوید.به سرگروهی سید عباس گلدانساز وسرپرستی حمید رضا سالاری(09131533075).ضمنا درطول مسیرسرکشی به غار سالار بام تفت و همچنین چند غار دست کند ویک غاری که ظاهرا دهانه ورودی آن باچندین پاره سنگ پرشده بود. مسافت پیموده شده حدود 7 کیلومتر و ارتفاع صعود حدود450 متر. زمان پیمایش حدود 4 ساعت.

 

توجه: برنامه این هفته باشگاه به صورت برنامه پیشنهادی می باشد تاریخ 95/11/08

 

عکس ها در ادامه مطلب   


گردنه بیداخوید ساعت 7:15

 

گردنه بیداخوید ساعت 7:15

 

دره گاهان قبل از شروع کوهپیمایی ساعت 8

 

درطول میسر قبل ازغار حدود ساعت 9:30

 

درطول میسر قبل ازغار حدود ساعت 9:30

 

درطول میسر قبل ازغار حدود ساعت 9:30

 

داخل غار سالار بام تفت حدود ساعت10

 

داخل غار سالار بام تفت حدود ساعت10

 

داخل غار سالار بام تفت حدود ساعت10

 

صرف صبحانه حدود ساعت 10:30

 

صرف صبحانه حدود ساعت 10:30

 

صرف صبحانه حدود ساعت 10:30

 

غار دست کند بالای بام تفت

 

کنار دل مخابراتی بام تفت حدود ساعت 12

 

کنار دل مخابراتی بام تفت حدود ساعت 12

 

مسیر برگشت از بام تفت به کمربندی و قدمگاه حدود حدودساعت 12:30

 

مسیر برگشت از بام تفت به کمربندی و قدمگاه حدود حدودساعت 12:30

 

دهانه غاری در طول مسیر برگشت

 

قدمگاه کمربندی تفت حدود ساعت13وپایان برنامه