دوشنبه 11 بهمن‌ماه سال 1395
توسط: حمیدرضا

عکسهایی ازبرنامه اجرایی بررسی مسیر های برفخانه (ازلحاظ پوشش برف)جهت صعود سراسری فدراسیون در تاریخ 95/11/08

عکسهایی ازبرنامه اجرایی بررسی مسیر های برفخانه (ازلحاظ پوشش برف)جهت صعود سراسری تیم منتخب هیمالیا نوردی فدراسیون در تاریخ 95/11/08. آقایان گلشن نیا، اسداللهی، فرزاد پور و سالاری. حرکت پای کوه ساعت 4:30 ،صعود تا زیر دره فتح با برفکوبی سنگین، برگشت پای ماشین 14:30 (مسیر رفت، اصلی زمستانه (مزرعه علی) ، مسیر برگشت، دره پونه)

 

توجه: برنامه این هفته باشگاه سالار شیرکوه به جای برفخانه در تاریخ 95/11/15حرکت از میدان باهنر ساعت 6. ضمنأ پناهگاهها تا ساعت 11 صبح در اختیار مهمانان صعود سراسری میباشد.

نکته مهم: برای برنامه صبح جمعه 95/11/15 با سید حسن سالاری هماهنگ وثبت نام کنید(09103098544)

جهت اطلاع سرپرستان گروه ها، پناهگاههای شیر کوه در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته (14و 15بهمن) دراختیار همنوروان مهمان از سراسر کشور میباشد. در صورتیکه صبح جمعه قصد صعود به ارتفاعات وقله شیرکوه دارید حتمآ با آقای گلشن نیا هماهنگی لازم بعمل آورید. اراتمند شما حمیدرضا سالاری


عکس ها در ادامه مطلب