X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1396
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی باشگاه سالار یزد به قله مدوار و غار ایوب دهج استان کرمان در تاریخ 28الی 96/02/29

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی باشگاه سالار یزد به قله 3588 متری مدوار (با gps گروه)  و غار ایوب دهج شهرستان شهربابک استان کرمان در تاریخ 28الی 96/02/29 به راهنمایی و همکاری آقای شیبانیان (ازشورای دهج) و ارتباط تلفنی با عباس ابراهیمی از شهربابک و همکاری سید حسن سالاری و حسین طاهر نژاد جهت اسکان با سرپرستی حمید رضا سالاری (09131533075) با نفشه و کروکی مسیر های صعود و فرود و موقعیت جغرافیایی آن، گروه 1 صعود به قله و گروه 2 صعود به ارتفاعات و بعد از آن جمع گروه صعود به ارتفاعات کوه و غار ایوب و بعد از پایان برنامه حدود ساعت 15:30 حرکت به یزد (با کمی توقف کنار مسجد ابوالفضل) و نهایتا رسیدن به یزد ساعت 18 و پایان برنامه.


توجه : برنامه این هفته گروه قله برفخانه طزرجان در تاریخ 4 الی 96/03/05

 

عکس ها در ادامه مطلب  

 

عکس جمعی از گروه کنار میدان ورودی به دهج حدود ساعت 19 روز 5 شنبه 96/02/28

 

عکس جمعی از گروه قبل از شروع کوهپیمایی کنار چشمه روستای خادمیه خونعسو دهج (روبروی کوه و غار ایوب) حدود ساعت 6:30 در ارتفاع 2620 جمعه 96/02/29

 

عکس جمع گروه 1و2 در طول مسیر (صعود از ضلع شمالی )

 

عکس جمع گروه 1و2 در طول مسیر (صعود از ضلع شمالی )

 

عکس جمع گروه 1و2 در طول مسیر (صعود از ضلع شمالی )

 

عکسهایی از منظره و طبیعت زیبا در مسیر صعود به قله مدوار و همچنین مسیر صعود به غار ایوب 96/02/29

 

عکسهایی از منظره و طبیعت زیبا در مسیر صعود به قله مدوار و همچنین مسیر صعود به غار ایوب 96/02/29

 

عکسهایی از منظره و طبیعت زیبا در مسیر صعود به قله مدوار و همچنین مسیر صعود به غار ایوب 96/02/29

 

عکسهایی از منظره و طبیعت زیبا در مسیر صعود به قله مدوار و همچنین مسیر صعود به غار ایوب 96/02/29

 

عکسهایی از منظره و طبیعت زیبا در مسیر صعود به قله مدوار و همچنین مسیر صعود به غار ایوب 96/02/29

 

عکسهایی از منظره و طبیعت زیبا در مسیر صعود به قله مدوار و همچنین مسیر صعود به غار ایوب 96/02/29

 

عکسهایی از منظره و طبیعت زیبا در مسیر صعود به قله مدوار و همچنین مسیر صعود به غار ایوب 96/02/29

 

عکسهایی از منظره و طبیعت زیبا در مسیر صعود به قله مدوار و همچنین مسیر صعود به غار ایوب 96/02/29

 

عکسهایی از منظره و طبیعت زیبا در مسیر صعود به قله مدوار و همچنین مسیر صعود به غار ایوب 96/02/29

 

عکسهایی از منظره و طبیعت زیبا در مسیر صعود به قله مدوار و همچنین مسیر صعود به غار ایوب 96/02/29

 

عکسهایی از منظره و طبیعت زیبا در مسیر صعود به قله مدوار و همچنین مسیر صعود به غار ایوب 96/02/29

 

عکسهایی از منظره و طبیعت زیبا در مسیر صعود به قله مدوار و همچنین مسیر صعود به غار ایوب 96/02/29

 

عکسهایی از منظره و طبیعت زیبا در مسیر صعود به قله مدوار و همچنین مسیر صعود به غار ایوب 96/02/29

 

عکسهایی از منظره و طبیعت زیبا در مسیر صعود به قله مدوار و همچنین مسیر صعود به غار ایوب 96/02/29

 

عکسهایی از منظره و طبیعت زیبا در مسیر صعود به قله مدوار و همچنین مسیر صعود به غار ایوب 96/02/29

 

عکسهایی از منظره و طبیعت زیبا در مسیر صعود به قله مدوار و همچنین مسیر صعود به غار ایوب 96/02/29

 

عکسهایی از منظره و طبیعت زیبا در مسیر صعود به قله مدوار و همچنین مسیر صعود به غار ایوب 96/02/29

 

عکس جمع گروه 1 بالای قله 3588 متری مدوار دهج حدود ساعت 9:30 (96/02/29)

 

عکس جمع گروه 1 بالای قله 3588 متری مدوار دهج حدود ساعت 9:30 (96/02/29)

 

عکس جمع گروه 1 بالای قله 3588 متری مدوار دهج حدود ساعت 9:30 (96/02/29)

 

عکس جمعی از گروه حدود ساعت 11:30 بعد از فرود از قله مدوار

 

عکس جمعی از گروه حدود ساعت 11:30 بعد از فرود از قله مدوار

 

عکسهایی از جمع گروه و... از ارتفاعات و غار ایوب حدود ساعت 13 (96/02/29)

 

عکسهایی از جمع گروه و... از ارتفاعات و غار ایوب حدود ساعت 13 (96/02/29)

 

عکسهایی از جمع گروه و... از ارتفاعات وغار ایوب حدود ساعت 13 (96/02/29)

 

عکسهایی از جمع گروه و... از ارتفاعات وغار ایوب حدود ساعت 13 (96/02/29)

 

عکسهایی از جمع گروه و... از ارتفاعات وغار ایوب حدود ساعت 13 (96/02/29)

 

عکس از دورنمای شهر دهج

 

عکس از کروکی مسیرهای صعود و فرود و همچنین موقعیت جغرافیایی آن (به قله مدوار و غار ایوب دهج شهرستان شهربابک استان کرمان)

 

عکس از کروکی مسیرهای صعود و فرود و همچنین موقعیت جغرافیایی آن (به قله مدوار و غار ایوب دهج شهرستان شهربابک استان کرمان)