سه‌شنبه 16 خرداد‌ماه سال 1396
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی باشگاه سالار یزد به ارتفاعات غربال بیز شهرستان مهریز یزد در تاریخ 96/03/12

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی باشگاه سالار یزد به ارتفاعات غربال بیز شهرستان مهریز یزد در تاریخ 96/03/12 به سرگروهی سید حسن سالاری و سرپرستی حمید رضا سالاری (09131533075) با صعودی مشترک با گروه تازه تأسیس پژواک به سرپرستی خانم پاکزاد جمعا 40 نفر همراه با افطاری به میزبانی سید حسین عسکری.

 

توجه : برنامه هفته آینده باشگاه منطقه دره گاهان تفت 96/03/19

 

عکس ها در ادامه مطلب  

 

 

عکس جمعی از گروه قبل از شروع کوهپیمایی کنار چشمه غربال بیز حدود ساعت 17:30

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر قبل از دره مسکل

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر قبل از دره مسکل

عکس جمعی از گروه در طول مسیر قبل از دره مسکل

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر قبل از دره مسکل

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر قبل از دره مسکل

 

عکس جمعی از گروه کنار دره مسکل حدود ساعت 19

 

عکس جمعی از گروه کنار دره مسکل

 

عکس جمعی از گروه در مسیر برگست به چشمه غربال بیز

 

عکس جمعی از گروه در مسیر برگست به چشمه غربال بیز

 

عکسهایی از جمع گروه در حال استراحت و صرف افطاری کنار چشمه غربال بیز حدود ساعت 20:30

 

 عکسهایی از جمع گروه در حال استراحت و صرف افطاری کنار چشمه غربال بیز

 

 عکسهایی از جمع گروه در حال استراحت و صرف افطاری کنار چشمه غربال بیز

 

 عکسهایی از جمع گروه در حال استراحت و صرف افطاری کنار چشمه غربال بیز

 

 عکسهایی از جمع گروه در حال استراحت و صرف افطاری کنار چشمه غربال بیز

 

 عکسهایی از جمع گروه در حال استراحت و صرف افطاری کنار چشمه غربال بیز