یکشنبه 4 تیر‌ماه سال 1396
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی باشگاه به ارتفاعات دره آب پلنگ دره گاهان شهرستان تفت یزد در تاریخ 96/04/02

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی باشگاه به ارتفاعات دره آب پلنگ دره گاهان شهرستان تفت یزد در تاریخ 96/04/02 به سر قدمی مهندس گلدانساز و سرپرستی حمید رضا سالاری (09131533075) جمعا 35 نفر با صرف افطاری در بوستان شهیدان بنایی تفت به میزبانی مهندس علی زارع.


توجه: برنامه خارج استان از تاریخ 04/04 الی 96/04/06به مناطق دیدنی و ارتفاعات چلگرد چهار محال و بختیاری و جمعه هفته آینده 96/04/09به قله دره سوتی طزرجان شهرستان تفت یزد


عکس ها در ادامه مطلب  

 

عکس جمعی از گروه قبل از شروع کوهپیمایی اول مسیر دره آب پلنگ حدود ساعت 17:15

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر دره آب پلنگ

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر دره آب پلنگ

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر دره آب پلنگ

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر دره آب پلنگ

 

عکس جمعی از گروه در طول مسیر دره آب پلنگ

 

عکس جمعی از گروه انتهای دره آب پلنگ حدود ساعت 18:45

 

عکس جمعی از گروه انتهای دره آب پلنگ

 

عکس جمعی از گروه انتهای دره آب پلنگ

 

عکس جمعی از گروه جهت صرف افطاری داخل بوستان شهیدان بنایی تفت حدود ساعت 20:30

 

عکس جمعی از گروه جهت صرف افطاری داخل بوستان شهیدان بنایی تفت 

 

عکس جمعی از گروه جهت صرف افطاری داخل بوستان شهیدان بنایی تفت 

 

عکس جمعی از گروه جهت صرف افطاری داخل بوستان شهیدان بنایی تفت 

 

عکس جمعی از گروه جهت صرف افطاری داخل بوستان شهیدان بنایی تفت