پنج‌شنبه 8 تیر‌ماه سال 1396
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی باشگاه سالار به مناطق دیدنی شهرستان کوهرنگ چهار محال بختیاری در تاریخ 4 الی 96/04/06

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی 3روزه باشگاه سالار و نظام مهندسی یزد به مناطق دیدنی شهرستان کوهرنگ چهار محال بختیاری (آبشار نیاکان وشیخ علیخان، چشمه دیمه، آبشار پلکانی تونل کوهرنگ و... بجای دره عشق) در تاریخ 4 الی 96/04/06 به راهنمایی آقای ایوب خلیلیان و بهنام ابراهیمی از شهرکرد و سرپرستی حمید رضا سالاری (09131533075) همراه با نقشه gps و موقعیت جغرافیایی مسیر رفت و برگشت به آبشار نیاکان (جمعا 50 نفر).

 

توجه : برنامه این هفته باشگاه قله دره سوتی طزرجان یزد در تاریخ 96/04/09

 

مشروح گزارش و عکس ها در ادامه مطلب 

 

لازم بذکر است در طول مسیر و حاشیه رودخانه تا آبشار نیاکان چادر های عشایری وجود دارد که ساکنین آن خونگرم و مهمان نواز ولی بعضی از کودکان خردسال بر حسب عادت تقاضای کمک وهدیه از شما دارند و بعضی از آنها با شیطنت خود امکان دارد به وسایل شخصی شما دستبرد بزنند (مخصوصا موبایل)، کسانی که قصد بازدید از غار یخی چما دارند طبق گفته افراد محلی روستای شیخ علیخان حدود 45 دقیقه با ماشینهای وانت نیسان برای رفت و کرایه ای حدود 70 هزار تومان به صورت رفت و برگشت میگیرند که گروه ما به علت کمی وقت از این برنامه صرف نظر کرد. در پایان از طرف خود و جمع گروه همراه، از آقایان خلیلیان و ابراهیمی که قبل از اجرای برنامه هماهنگیهای لازم جهت اسکان و... گروه را همرایی نمودند تقدیر و تشکر بعمل میآید. و همچنین از جمع حاضر به علت وقفه ایی که در خرابی اتوبوس پیش آمد و حوصله و صبوری به خرج دادند تشکر میگردد.

 

 

عکسهایی از محل اسکان دوشنبه 96/04/05 (شهرکرد)

 

عکسهایی از محل اسکان دوشنبه

 

عکس جمع گروه و دو راهنمای فرهنگی (آقایان خلیلیان وابراهیمی)

 

عکسهایی از محل اسکان دوشنبه

 

عکس از خانه بهداشت روستای نیاکان حدود ساعت 13

 

عکس جمع گروه ابتدای شروع برنامه کوهپیمایی از روستای نیاکان بطرف آبشار در ارتفای 2400 حدود ساعت 13:15

 

عکس از جمع گروه با مناظر زیبا در طول مسیر قبل از آبشار نیاکان

 

عکس از جمع گروه با مناظر زیبا در طول مسیر قبل از آبشار نیاکان

 

عکس از جمع گروه با مناظر زیبا در طول مسیر قبل از آبشار نیاکان

 

عکس از جمع گروه با مناظر زیبا در طول مسیر قبل از آبشار نیاکان

 

عکس از جمع گروه با مناظر زیبا در طول مسیر قبل از آبشار نیاکان

 

عکس از جمع گروه با مناظر زیبا در طول مسیر قبل از آبشار نیاکان

 

عکس از جمع بانوان گروه با مناظر زیبا در طول مسیر قبل از آبشار نیاکان

 

عکس از جمع گروه با مناظر زیبا در طول مسیر قبل از آبشار نیاکان

 

عکس از نوزاد خانواده عشایر منطقه داخل چادر در طول مسیر قبل از آبشار نیاکان

 

عکس از جمع گروه با مناظر زیبا در طول مسیر قبل از آبشار نیاکان

 

عکس از طبیعت زیبای منطقه در طول مسیر قبل از آبشار نیاکان

 

عکس از دورنمای آبشار نیاکان در ارتفاع 2700 حدود ساعت 16

 

عکس  آبشار نیاکان

 

عکس  از چادر عشایری کنار آبشار نیاکان

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار نیاکان

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار نیاکان

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار نیاکان

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار نیاکان

 

عکس جمعی از گروه کنار آبشار نیاکان

 

عکس جمعی از گروه کنار چشمه آبشار نیاکان وچادرهای عشایری

 

عکس جمعی از گروه با مناظر زیبا در مسیر برگشت از مسیری دیگر حدود ساعت 15

 

عکس جمعی از گروه با مناظر زیبا در مسیر برگشت از مسیری دیگر

 

عکس جمعی از گروه با مناظر زیبا در مسیر برگشت از مسیری دیگر

 

عکس جمعی از گروه با مناظر زیبا در مسیر برگشت از مسیری دیگر

 

عکس از دورنمای روستای نیاکان

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت وصرف نهار بعد از برگشت از آبشار داخل روستای نیاکان حدود ساعت 17

 

عکس جمعی از گروه کنار چشمه دیمه (سرچشمه زاینده رود) حدود ساعت 20:30 در ارتفاع 2220

 

عکس جمعی از گروه کنار چشمه دیمه (سرچشمه زاینده رود)

 

عکسهایی از محل اسکان شب دوم سالن ورزشی فرهنگ چلگرد (96/04/06 روز سوم)

 

عکسهایی از محل اسکان شب دوم سالن ورزشی فرهنگ چلگرد

 

عکسهایی از محل اسکان شب دوم سالن ورزشی فرهنگ چلگرد

 

عکس جمعی از گروه کنار روستا وآ بشار شیخ علیخان حدود ساعت 9 صبح روز سوم (96/04/06)

 

عکس جمعی از گروه کنار روستا و آبشار شیخ علیخان  

 

عکس جمعی از گروه کنار روستا و آبشار شیخ علیخان  

 

عکس جمعی از گروه کنار روستا و آبشار شیخ علیخان  

 

عکس جمعی از گروه کنار روستا و آبشار شیخ علیخان  

 

عکس جمعی از گروه کنار روستا و آبشار شیخ علیخان  

 

عکس جمعی از گروه در نزدیکی سد کوهرنگ(پشت تونل و دامنه های زرد کوه بختیاری )حدود ساعت 10

 

عکس جمعی از گروه در نزدیکی سد کوهرنگ(پشت تونل و دامنه های زرد کوه بختیاری )

 

عکس جمعی از گروه در نزدیکی سد کوهرنگ(پشت تونل و دامنه های زرد کوه بختیاری )

 

عکس ازپشت تونل و دامنه های زرد کوه بختیاری 

 

عکس جمعی از گروه و مناظر زیبای آبشار پلکانی تونل کوهرنگ 

 

عکس از مناظر زیبای آبشار پلکانی تونل کوهرنگ

 

عکس جمعی از گروه و مناظر زیبای آبشار پلکانی تونل کوهرنگ

 

عکس از مناظر زیبای آبشار پلکانی تونل کوهرنگ حدود ساعت 11 وبعد از آن حرکت بطرف شهرکرد جهت صرف نهار وحرکت به اصفهان ویزد (رسیدن به یزد حدود ساعت 23 وپایان برنامه سفر 3 روزه)

 

نقشه gps مسیر رفت و برگشت به آبشار نیاکان منطقه چلگرد شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال بختیاری

 

نقشه gps مسیر رفت و برگشت به آبشار نیاکان منطقه چلگرد شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال بختیاری

 

نقشه gps مسیر رفت و برگشت به آبشار نیاکان منطقه چلگرد شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال بختیاری

کروکی مسیرهای برنامه اجرایی 3 روزه به چهارمحال و بختیاری