شنبه 29 مهر‌ماه سال 1396
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی باشگاه کوهنوردی سالار و نظام مهندسی یزد به کویر حوض جعفر و حوضچه های فاضلاب در تاریخ 96/07/28

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی باشگاه کوهنوردی سالار و نظام مهندسی یزد به کویر حوض جعفر و حوضچه های فاضلاب در تاریخ 96/07/28 به سرقدمی مهندس سید عباس گلدانساز و سرپرستی حمید رضا سالاری (9131533075)

توجه: برنامه این هفته باشگاه کوهنوردی سالار یزد (کسنویه) کوه باغ بید مشک مهدی اباد بهادران شهرستان مهریز یزد (قله خالکوه) (96/08/05)

 

عکس ها در ادامه مطلب  

 

عکس جمع گروه قبل از شروع کویر نوردی حدود ساعت 7 ابتدای جاده منتهی به حوضچه‌های فاضلاب

 

عکس جمع گروه در طول مسیر پیمایش قبل از تالاب

 

عکس جمع گروه در طول مسیر پیمایش قبل از تالاب

 

عکس جمع گروه در طول مسیر پیمایش قبل از تالاب

 

عکس جمع گروه در طول مسیر پیمایش قبل از تالاب

 

عکس جمع گروه در طول مسیر پیمایش قبل از تالاب

 

عکس جمع گروه در حال استراحت و صرف صبحانه حدود ساعت 9 بین کمپ باران و 7 سنگ

 

عکس جمع گروه در حال استراحت و صرف صبحانه حدود ساعت 9 بین کمپ باران و 7 سنگ

 

عکس جمع گروه در حال استراحت و صرف صبحانه حدود ساعت 9 بین کمپ باران و 7 سنگ

 

عکس جمعی از گروه داخل کمپ 7 سنگ حدود ساعت 11

 

نقشه و کروکی مسیرهای پیموده شده (حدود 10 کیلومتر)