دوشنبه 29 آبان‌ماه سال 1396
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی باشگاه سالار یزد (کسنویه) به کویر مغستان ساغند شهرستان اردکان یزد در تاریخ 25 الی 96/08/26

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی باشگاه سالار یزد (کسنویه) به کویر مغستان ساغند شهرستان اردکان یزد در تاریخ 25 الی 96/08/26 (شب مانی در کویر ) همراه با بازدید از روستای خرانق و چک چک به راهنمایی و سرپرستی حمید رضا سالاری (09131533075)(گروه1) با جمعی از همنوردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بصورت خانوارگی به سرپرستی مهر آبادی و گروه 2 باشگاه سالار و نظام مهندس به سرپرستی محمد رضا حسنی و سرقدمی مهندس احمد شایق و همکاری مهندس مصطفی فتوحی به ارتفاعات روستای قوام آباد منطقه خضراباد شهرستان اشکذر یزد (در تاریخ 96/08/26)


توجه : برنامه این هفته باشگاه سالار یزد پیمایش از دکل مخابراتی ده بالا به برفخانه طزرجان(96/09/03)

 

عکس ها در ادامه مطلب  

 

بازدید از روستای خرانق حدود ساعت 14 تاریخ 96/08/25

 

بازدید از روستای خرانق

 

ورود به روستای مغستان ساغند حدود ساعت 16:30

 

ورود به روستای مغستان ساغند

 

شب مانی در کویر کنار آتش همرا با چای آتیشی و سیب کلوغک (96/08/25(

 

شب مانی در کویر کنار آتش همرا با چای آتیشی و سیب کلوغک

 

شب مانی در کویر کنار آتش همرا با چای آتیشی و سیب کلوغک

 

تهیه آب جوش و آماده حرکت وپیمایش حدود ساعت 7 روز جمعه 96/08/26

 

عکسهایی در طول مسیر پیمایش کویر نوردی همراه با برنامه های تفریحی، نمایشی، سرسره بازی، ریگ درمانی

 

عکسهایی در طول مسیر پیمایش کویر نوردی همراه با برنامه های تفریحی، نمایشی، سرسره بازی، ریگ درمانی

 

عکسهایی در طول مسیر پیمایش کویر نوردی همراه با برنامه های تفریحی، نمایشی، سرسره بازی، ریگ درمانی

 

عکسهایی در طول مسیر پیمایش کویر نوردی همراه با برنامه های تفریحی، نمایشی، سرسره بازی، ریگ درمانی

 

عکسهایی در طول مسیر پیمایش کویر نوردی همراه با برنامه های تفریحی، نمایشی، سرسره بازی، ریگ درمانی

 

عکسهایی در طول مسیر پیمایش کویر نوردی همراه با برنامه های تفریحی، نمایشی، سرسره بازی، ریگ درمانی

 

عکسهایی در طول مسیر پیمایش کویر نوردی همراه با برنامه های تفریحی، نمایشی، سرسره بازی، ریگ درمانی

 

عکسهایی در طول مسیر پیمایش کویر نوردی همراه با برنامه های تفریحی، نمایشی، سرسره بازی، ریگ درمانی

 

عکسهایی در طول مسیر پیمایش کویر نوردی همراه با برنامه های تفریحی، نمایشی، سرسره بازی، ریگ درمانی

 

عکسهایی در طول مسیر پیمایش کویر نوردی همراه با برنامه های تفریحی، نمایشی، سرسره بازی، ریگ درمانی

 

عکسهایی در طول مسیر پیمایش کویر نوردی همراه با برنامه های تفریحی، نمایشی، سرسره بازی، ریگ درمانی

 

عکسهایی در طول مسیر پیمایش کویر نوردی همراه با برنامه های تفریحی، نمایشی، سرسره بازی، ریگ درمانی

 

عکسهای منظره ای زیبا از کویر مغستان ساغند شهرستان اردکان یزد (96/08/26) -حمید رضا سالاری

 

عکسهای منظره ای زیبا از کویر مغستان ساغند شهرستان اردکان یزد (96/08/26) -حمید رضا سالاری

 

عکسهای منظره ای زیبا از کویر مغستان ساغند شهرستان اردکان یزد (96/08/26) -حمید رضا سالاری

 

عکسهای منظره ای زیبا از کویر مغستان ساغند شهرستان اردکان یزد (96/08/26) -حمید رضا سالاری

 

عکسهای منظره ای زیبا از کویر مغستان ساغند شهرستان اردکان یزد (96/08/26) -حمید رضا سالاری

 

عکسهای منظره ای زیبا از کویر مغستان ساغند شهرستان اردکان یزد (96/08/26) -حمید رضا سالاری

 

عکسهای منظره ای زیبا از کویر مغستان ساغند شهرستان اردکان یزد (96/08/26) -حمید رضا سالاری

 

بازدید از زیارتگاه زرتشتیان (چک چک 96/08/26) حدود ساعت 16

 

عکس از کروکی مسیرهای دسترسی به کویر مغستان همراه با موقعیت جغرافیایی و نقشه پیمایش

 

عکس از کروکی مسیرهای دسترسی به کویر مغستان همراه با موقعیت جغرافیایی و نقشه پیمایش

 

عکس از کروکی مسیرهای دسترسی به کویر مغستان همراه با موقعیت جغرافیایی و نقشه پیمایش