یکشنبه 17 دی‌ماه سال 1396
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی باشگاه کوهنوردی سالار یزد به روستای میمند و غار ایوب شهربابک در تاریخ 14 الی 96/10/15

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی باشگاه کوهنوردی سالار یزد (کسنویه) به روستای گردشگری میمند و غار ایوب شهربابک استان کرمان در تاریخ 14 الی 96/10/15 به سرپرستی حمید رضا سالاری (09131533075) و همکاری سید حسن سالاری.

توجه: برنامه این هفته باشگاه سالار و نظام مهندسی یزد "شیرکوه" با هماهنگی و ثبت نام قبلی جمعه 96/10/22

 

عکس ها در ادامه مطلب  

 

عکس جمع گروه حدود ساعت 8 روز جمعه 96/10/15 کنار روستای تاریخی و گردشگری میمند در حال صرف صبحانه

 

عکس جمع گروه کنار سنگ تاریخی روستای میمند

 

عکس جمعی از گروه کنار خانه های دست ساز میمند در دل کوه

 

عکس جمعی از گروه کنار خانه های دست ساز میمند در دل کوه

 

عکس جمعی از گروه کنار خانه های دست ساز میمند در دل کوه

 

عکس جمعی از گروه کنار خانه های دست ساز میمند در دل کوه

 

عکس جمعی از گروه داخل منزل اقای شمس (معلم بازنشسته) و صبحت ایشان در رابطه با تاریخچه میمند

 

عکس جمعی از گروه داخل منزل اقای شمس (معلم بازنشسته) و صبحت ایشان در رابطه با تاریخچه میمند

 

عکس جمعی از گروه داخل منزل اقای شمس (معلم بازنشسته) و صبحت ایشان در رابطه با تاریخچه میمند

 

عکسهایی از منظره زیبا و دورنمای روستای میمند

 

عکسهایی از منظره زیبا و دورنمای روستای میمند

 

عکسهایی از منظره زیبا و دورنمای روستای میمند

 

عکسهایی از منظره زیبا و دورنمای روستای میمند

 

عکسهایی از منظره زیبا و دورنمای روستای میمند

 

عکس جمعی از گروه داخل مسجد روستای میمند

 

عکسهایی از موزه صنایع دستی روستای میمند

 

عکسهایی از موزه صنایع دستی روستای میمند

 

عکسهایی از موزه صنایع دستی روستای میمند

 

عکس‌ جمعی از گروه کنار پارکینگ غار ایوب حدود ساعت 14:30 روز جمعه  96/10/15 قبل از شروع پیمایش به غار

 

عکس جمعی از گروه در نقطه های مختلف غار

 

عکس جمعی از گروه در نقطه های مختلف غار

 

عکس جمعی از گروه در نقطه های مختلف غار

 

عکس جمعی از گروه در نقطه های مختلف غار

 

عکس دورنمایی از غار ایوب

 

عکس دورنمایی از غار ایوب