دوشنبه 27 فروردین‌ماه سال 1397
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی باشگاه نظام مهندسی و سالار یزد از تاریخ 24 الی 97/01/25 به مناطق دیدنی استان فارس

گزارش و عکسهایی از برنامه اجرایی 2 روزه باشگاه نظام مهندسی و سالار یزد از تاریخ 24 الی 97/01/25 به مناطق دیدنی آبشار و روستای حصار، آبشار های پلکانی، باغات گردو، ارتفاعات و خانه های پلکانی روستای دشتک ابرج بخش درود زن، بهشت گم شده، تنگ براق و قدمگاه سده استان فارس با همکاری سید حسن سالاری، آقای دهش برای هماهنگی اسکان و شب مانی از روستای دشتک (09173138972)، آقای مظاهری (تهیه مواد غذایی) (09178197065) و سرپرستی حمید رضا سالاری (09131533075) همراه با نقشه و کروکی مسیرهای پیموده شده، قابل ذکر است با توجه بااینکه روز اول ( جمعه 97/01/24) برنامه تنگ تامرادی کهکیلویه و بویراحمد در برنامه کاری خود داشتیم به علت بارش شدید جلوگیری از تردد و ادامه مسیر توسط پاسگاه دژکرد به یاسوج مجبور به تغییر برنامه و اجرای آن به بهشت گم شده، آبشار حصار و... جایگزین شد.

ضمناً توصیه میشود برای یک دفعه هم که شده روستای نمونه گردشگری دشتک ابرج را دیدن فرمائید.

 

توجه: برنامه این هفته باشگاه کوهنوردی سالار یزد(کسنویه) 97/01/31 ارتفاعات و قله کوه حوض جعفر یزد

 

عکس ها در ادامه مطلب 

 

 

عکسهایی برنامه روز اول ( جمعه 97/01/24)

 

صرف صبحانه کنار آبشار روستای حصار حدود ساعت 8

 

عکسهایی از جمع گروه کنار آبشار و روستای حصار

 

عکسهایی از جمع گروه کنار آبشار و روستای حصار

 

عکسهایی از منظره آبشار و روستای حصار از زوایای مختلف

 

عکسهایی از منظره آبشار و روستای حصار از زوایای مختلف

 

عکسهایی از منظره آبشار و روستای حصار از زوایای مختلف

 

عکسهایی از منظره آبشار و روستای حصار از زوایای مختلف

 

عکسهایی از منظره آبشار و روستای حصار از زوایای مختلف

 

عکس جمعی از گروه کنار سد درود زن حدود ساعت 11

 

عکس جمعی از گروه و مناظر دیدنی بهشت گم شده حدود ساعت 12

 

عکس جمعی از گروه و مناظر دیدنی بهشت گم شده

 

عکس جمعی از گروه و مناظر دیدنی بهشت گم شده

 

عکس جمعی از گروه و مناظر دیدنی بهشت گم شده

 

عکسهایی از جمع گروه داخل روستا و مسجد دشتک ابرج حدود ساعت 16

 

عکسهایی از جمع گروه داخل روستا ومسجد دشتک ابرج

 

عکسهایی از جمع گروه داخل روستا ومسجد دشتک ابرج

 

عکسهایی از جمع گروه بالای ارتفاعات مشرف بر روستای دشتک حدود ساعت 19

 

عکسهایی از جمع گروه بالای ارتفاعات مشرف بر روستای دشتک

 

عکسهایی از جمع گروه بالای ارتفاعات مشرف بر روستای دشتک

 

عکسهایی از برنامه روز دوم (شنبه 97/01/25)

 

عکسهایی از جمع گروه در طول مسیر پیمایش داخل روستای دشتک از ساعت 9 الی 12( کوچه های روستا، آبشارهای پلکانی، امام زاده، باغات جنگلی گردو )

 

عکسهایی از جمع گروه در طول مسیر پیمایش داخل روستای دشتک 

 

عکسهایی از جمع گروه در طول مسیر پیمایش داخل روستای دشتک 

 

عکسهایی از جمع گروه در طول مسیر پیمایش داخل روستای دشتک 

 

عکسهایی از جمع گروه در طول مسیر پیمایش داخل روستای دشتک 

 

عکسهایی از جمع گروه در طول مسیر پیمایش داخل روستای دشتک 

 

عکسهایی از جمع گروه در طول مسیر پیمایش داخل روستای دشتک 

 

عکسهایی از جمع گروه در طول مسیر پیمایش داخل روستای دشتک 

 

عکسهای منظره ای زیبا از روستای دشتک

 

عکسهای منظره ای زیبا از روستای دشتک

 

عکسهای منظره ای زیبا از روستای دشتک

 

عکسهای منظره ای زیبا از روستای دشتک

 

عکس از کوچ عشایری در مسیر روستای حصار به سده

 

عکس از کوچ عشایری در مسیر روستای حصار به سده

 

عکسهایی از جمع گروه داخل منطقه تنگ براق حدود ساعت 13

 

عکسهایی از جمع گروه داخل منطقه تنگ براق

 

عکسهای منظره ای زیبا و دیدنی از جاهای مختلف تنگ براق

 

عکسهای منظره ای زیبا و دیدنی از جاهای مختلف تنگ براق

 

عکسهای منظره ای زیبا و دیدنی از جاهای مختلف تنگ براق

 

عکسهای منظره ای زیبا و دیدنی از جاهای مختلف تنگ براق

 

عکسهای منظره ای زیبا و دیدنی از جاهای مختلف تنگ براق

 

عکسهای منظره ای زیبا و دیدنی از جاهای مختلف تنگ براق

 

عکس جمع گروه کنار چشمه و قدمگاه سده حدود ساعت 15

 

نقشه وکروکی مسیرهای پیموده شده منطقه تنگ براق، بهست گمشده، روستاس دشتک و...

 

نقشه و کروکی پیموده شده تنگ براق( شناسایی و پیمایش قسمتی از مسیر دره با نقطه gps آن بعد از مسیر عمومی که ابتدای آن کمی دست به سنگ و نیاز به تجربه و دقت کافی برای عبور از آن دارد)

 

نقشه و کروکی پیموده شده تنگ براق( شناسایی و پیمایش قسمتی از مسیر دره با نقطه gps آن بعد از مسیر عمومی که ابتدای آن کمی دست به سنگ و نیاز به تجربه و دقت کافی برای عبور از آن دارد)