دوشنبه 12 مرداد‌ماه سال 1394
توسط: حمیدرضا

گزارش وعکس های برنامه اجرایی به ارتفاعات و قله روستای کذاب – منطقه خضرآباد- یزد در تاریخ 94/05/09

گزارش وعکس های برنامه اجرایی به ارتفاعات و قله روستای کذاب – منطقه خضرآباد- یزد در تاریخ 94/05/09 به سرگروهی سید عباس گلدانساز و سرپرستی حمیدرضا سالاری (09131533075) جمعاً 55 نفر با موقعیت و نقشه کروکی مسیر رفت و برگشت پیوست عکس ها.

توجه : برنامه این هفته گروه ارتفاعات و قله آسمان نما ده بالا (منطقه دوچنار) 94/05/16

مشروح گزارش و عکس ها در ادامه مطلب 

 

این برنامه با یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه مینی بوس ساعت 6 از میدان باهنر حرکت – ساعت 7:30 رسیدن به روستای کذاب – ساعت 8 شروع کوهپیمایی از کنار استخر ذخیره آب روستا بطرف چشمه اصلی روستا – ساعت 9 رسیدن به چشمه (استراحت و صرف صبحانه) – ساعت 10:15 حرکت گروه 1 بطرف قله – رسیدن به قله ساعت 11:45 – برگشت از قله(فرود) ساعت 12:30 – برگشت به روستای کذاب ساعت 15:30 و پایان کوهپیمایی – برگشت به یزد و پایان برنامه ساعت 17.

 

عکس از نقشه و کروکی مسیرهای رفت و برگشت

 

عکس جمع گروه و توقف کوتاه کنار امام زاده سید کافی آباد

 

عکس جمع گروه در حال پیاده شدن از وسیله نقلیه ساعت 7:30 در ارتفاع 1880 متری

 

عکس جمع گروه کنار استخر ذخیره آب روستا کذاب ساعت 8

 

عکس دسته جمعی از گروه و دورنمای قله

 

عکس جمع گروه در طول مسیر حرکت بطرف چشمه

 

عکس جمع گروه در طول مسیر حرکت بطرف چشمه

 

عکس جمع گروه در حال استراحت قبل از چشمه ساعت 8:30

 

عکس جمع گروه قبل از چشمه

 

عکس جمع گروه قبل از چشمه

 

عکس دورنما از صعود یکی از بانوان گروه به قله مورد نظر (خانم امیری)

 

عکس دورنما از صعود یکی از بانوان گروه به قله مورد نظر (خانم امیری)

 

عکس گروه قبل از چشمه

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه کنار چشمه اصلی روستای کذاب در ارتفاع 2100 متری

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه کنار چشمه اصلی روستای کذاب

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه کنار چشمه اصلی روستای کذاب

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه کنار چشمه اصلی روستای کذاب

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه کنار چشمه اصلی روستای کذاب

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه کنار چشمه اصلی روستای کذاب

 

عکس جمعی از گروه در مسیر صعود به قله و دورنمای روستای کافی آباد و کذاب ساعت 10:30

 

عکس جمعی از گروه در مسیر صعود به قله و دورنمای روستای کافی آباد و کذاب

 

عکس جمعی از گروه در مسیر صعود به قله و دورنمای روستای کافی آباد و کذاب ساعت 11

 

عکس جمعی از گروه نزدیک قله ساعت 11:30

 

عکس جمعی از گروه بالای قله کذاب ساعت 12 در ارتفاع 2540 متری

 

عکس جمعی از گروه بالای قله کذاب

 

عکس جمعی از گروه بالای قله و دورنمای روستای های کافی آباد – کذاب و هامانه

 

عکس از مراسم پونه چینی توسط جمعی از گروه ساعت 15

 

عکس جمعی از کودکان روستای کذاب کنار 2 نفر از همنوردان و کوچه های قدیمی و سنتی روستا ساعت 15:30

 

عکس از مسجدو حسینیه روستای کذاب

 

عکس از دورنمای امام زاده و رستای کافی آباد ساعت 16:10

 

عکس از تابلو روستای کذاب

 

عکس از تابلو فاصله روستاهای بعد از مذاب

 

عکس از دورنمای امام زاده سید کافی آباد