یکشنبه 29 آذر‌ماه سال 1394
توسط: حمیدرضا

گزارش و عکس های برنامه اجرایی به بام تفت شهرستان یزد بجای کوه سفید علی آباد در تاریخ 94/09/27

گزارش و عکس های برنامه اجرایی به بام تفت شهرستان یزد بجای کوه سفید علی آباد در تاریخ 94/09/27 به سرپرستی حمیدرضا سالاری (09131533075) و سرگروهی سیدعباس گلدانساز جمعاً 34 نفر

 

توجه : برنامه این هفته گروه دره گل کدر (از روستای پندر به شهر نیر) در تاریخ 94/10/04

مشروح گزارش و عکس ها درادامه مطلب  

این برنامه با یک دستگاه مینی بوس و 4 دستگاه وسیله شخصی سواری ساعت 6 از میدان باهنر حرکت – ساعت 6:30 شروع کوهپیمایی از کنار جاده ده بالا – رسیدن بالای دره گاهان ساعت 7:40 – رسیدن به بالای جاده تفت به اسلامیه و ... ساعت 8:10 – صرف صبحانه بالای منطقه گردشگری بام تفت ساعت 8:20 – حرکت بطرف یزد ساعت 8:45 – شرکت در مراسم ترحیم همنورد تازه گذشته (مهندس سید عباس طباطبائی) ساعت 9:30 – اجرای برنامه فوق العاده به ارتفاعات دره آب پلنگ و لاانار دره گاهان با 2 دستگاه وسیله سواری شخصی ساعت 11 الی 15.

 

عکس جمع گروه اوّل جاده خاکی بام تفت ساعت 6:30 در ارتفاع 1875 متری (E0541137 و N314217)

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کوهپیمایی به بالای بام تفت

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کوهپیمایی به بالای بام تفت

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کوهپیمایی به بالای بام تفت

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کوهپیمایی به بالای بام تفت

 

عکس از دورنمای دره گاهان و دره های خشک، آلبالو، آب پلنگ، لاانار، دره اصلی و ... از بالای بام تفت

 

عکس از دورنمای قله شیرکوه و برفخانه و دره های دره گاهان

 

عکس جمع گروه در کنار دیواره دره گاهان از بالای بام تفت ساعت 7:40

 

عکس جمع گروه در کنار دیواره دره گاهان از بالای بام تفت

 

عکس جمع گروه در کنار دیواره دره گاهان از بالای بام تفت

 

عکس جمع گروه در کنار دیواره دره گاهان از بالای بام تفت

 

عکس جمع گروه در کنار دیواره دره گاهان از بالای بام تفت

 

عکس از دورنمای قله شیرکوه و برفخانه از بالای بام تفت

 

عکس جمع گروه در طول مسیر کوهپیمایی به بالای بام تفت

 

عکس از دورنمای بام تفت و ساختمانهای در دست احداث

 

عکس از تابلو منطقه گردشگری بام تفت

 

عکس از دورنمای شهر اسلامیه و دکل مخابراتی بالای بام تفت

 

عکس جمعی از گروه بالای بام تفت و دورنمای شهر تفت ساعت 8:10

 

عکس جمعی از گروه بالای بام تفت و دورنمای شهر تفت

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه ساعت 8:20

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه

 

عکس جمعی از گروه در حال استراحت و صرف صبحانه

 

عکس از دورنمای شهرستان تفت مشاهده از بالای بام تفت

 

عکس از دورنمای شهرستان تفت مشاهده از بالای بام تفت

 

عکس از دورنمای شهرستان تفت مشاهده از بالای بام تفت

 

عکس از آقای ایمان راننده مینی بوس بالای بام تفت ساعت 8:40

 

عکس از دورنمای شهر اسلامیه و عقاب کوه

 

عکس از نقشه و کروکی مسیرهای رفت و برگشت به بام تفت

 

عکس جمعی از گروه در برنامه فوق العاده به دره آب پلنگ و لاانار دره گاهان یزد

 

عکس جمعی از گروه در برنامه فوق العاده به دره آب پلنگ و لاانار دره گاهان یزد